Reklama

Reklama

Wniosek o dodatek węglowy. Jak go wypełnić, by dostać trzy tysiące zł?

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Formularz jest niezwykle prosty, a warunkiem otrzymania 3 tys. zł jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Pierwsze wypłaty mają ruszyć w ciągu najbliższych kilku dni. Ci, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, mają na to czas do 30 listopada 2022 r. Sprawdzamy, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy krok po kroku.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Warto na samym początku zaznaczyć, że wniosek o dodatek węglowy jest składany pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Potrzebna była nowelizacja ustawy, bo Polacy masowo składali po kilka wniosków na gospodarstwo. Koniec końców wsparcie w kwocie 3000 zł trafi tylko na jeden adres

Co potrzeba do wypełnienia wniosku o dodatek węglowy? Niezbędne są dowód osobisty oraz numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek węglowy. Jeżeli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne będą też numery PESEL pozostałych domowników.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Dramat mieszkańców 12-rodzinnego bloku. Palą węglem, ale dodatku nie będzie

Wniosek należy wypełnić czytelnie, wielkimi literami. Pola wyboru zaznaczać literą "V" lub "X". Co wpisać w polu "organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku węglowego"? Tu należy wpisać nazwę organu, który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku węglowego. 

Są to wójt, burmistrz, prezydent miasta lub inny podmiot wskazany przez urząd gminy, np. lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeżeli nie jesteśmy pewni, warto skorzystać z pomocy i potwierdzić tę informację w swoim urzędzie gminy.

Wniosek o dodatek węglowy możesz pobrać TUTAJ

Wniosek o dodatek węglowy: dane wnioskodawcy i gospodarstwa

W rubryce "Dane wnioskodawcy" należy wpisać swoje dane, czyli imię, nazwisko, obywatelstwo i PESEL. Serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość należy wpisać tylko w sytuacji, gdy nie posiadamy numeru PESEL. Jeżeli gospodarstwo prowadzone jest z innymi osobami, ich dane trzeba uzupełnić w dalszej części wniosku.

W sekcji "Adres i miejsce zamieszkania" należy podać ten aktualny. Członkowie gospodarstwa domowego nie muszą być zameldowani pod tym adresem. W tej rubryce wskazuje się miejsce pobytu wszystkich członków gospodarstwa wnioskującego o dodatek węglowy.

Wniosek o dodatek węglowy. Co, jeśli zabrakło miejsca?

Jeśli dodatek węglowy chcemy otrzymać przelewem, musimy podać numer konta bankowego w kolejnej rubryce, a poniżej imię i nazwisko jego właściciela. Numer rachunku bankowego nie musi należeć do wnioskodawcy. Oczywiście można wskazać numer rachunku bankowego dowolnej osoby, na który chcesz, aby został wypłacony dodatek węglowy.

Jeśli we wniosku wpiszesz również swój adres e-mail, otrzymasz z gminy wiadomość z informacją o przyznaniu dodatku węglowego. Jeśli nie podasz adresu e-mail, informację o przyznaniu dodatku możesz odebrać w swojej gminie.

W punkcie "Dane członków gospodarstwa domowego" należy zadeklarować, czy gospodarstwo domowe prowadzone jest samodzielnie, czy wspólnie z innymi osobami. Jeżeli jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", należy wpisać liczbę jego członków wliczając również siebie.

Jeżeli zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków gospodarstwa domowego, należy wydrukować lub poprosić pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku, aby wpisać dane pozostałych osób. 

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy? Informacje o źródle ciepła

Kolejna rubryka to "Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe". Trzeba w niej wskazać główne źródło ogrzewania. Tu znajdują się kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, które jest zasilane paliwami stałymi.

Należy zaznaczyć tylko to, które jest głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem stałym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Przez paliwa stałe rozumie się np. węgiel kamienny, brykiet lub pelet. Wskazane źródło musi być uprzednio wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CZYTAJ TAKŻE: Wniosek o dodatek do pelletu. Gdzie i kiedy składać? 

Kolejny punkt to "Informacje na temat budynku". Tu należy wybrać jedno z okienek, które określa typ budynku. Okienko numer 1 dotyczy gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych

Okienko numer 2 dotyczy budynków wielorodzinnych z indywidualnym źródłem ogrzewania np. piecem kaflowym na węgiel. Okienko nr 3 dotyczy lokalnej sieci ciepłowniczej, np. w przypadku, gdy jeden budynek jest zasilany z kotła zainstalowanego w drugim budynku.

Ostatni punkt wniosku o dodatek węglowy, czyli oświadczenia

W rubryce "Oświadczenia" należy potwierdzić, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. Jeśli do wniosku dołączamy dodatkowe dokumenty, należy wskazać je w tej części formularza. Na koniec podajemy nazwę miejscowości, datę i składamy podpis.

Wnioskodawca, którego ogrzewanie jest realizowane przez lokalną sieć ciepłowniczą, musi załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku. To sytuacje, gdy budynek jest ogrzewany przez kotłownię zasilaną węglem kamiennym, znajdującą się w innym budynku.

CZYTAJ TAKŻE:

Dodatek węglowy. Kto skontroluje oświadczenia?

Reklama

Reklama

Reklama