Reklama

Reklama

Bydgoszcz: Nowy biskup w diecezji. Gratulacje złożył prezydent

Pokornie uwzględniam okoliczności w jakich papież Franciszek mianował mnie biskupem bydgoskim. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Rok św. Józefa i 100. rocznica urodzin czcigodnego sługi bożego ks. Franciszek Blachnickiego. Te wydarzenia wpływają na styl mojej posługi biskupiej dla ludu bożego diecezji bydgoskiej, która ma dopiero 17-letnią tradycję - mówił podczas ingresu do katedry bydgoskiej biskup Krzysztof Włodarczyk. List z gratulacjami dla nowego ordynariusza diecezji przesłał prezydent. "Niech posługa księdza przyniesie dobre owoce" - napisał Andrzej Duda.

21 września papież Franciszek mianował bpa Włodarczyka biskupem bydgoskim. Uroczystość kanonicznego objęcia diecezji odbyła się 28 września; uroczysty ingres do katedry - w sobotę, 13 listopada.

Homilia nowego biskupa

Uroczystą mszę z okazji ingresu bp Włodarczyk sprawował wraz z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Salvatore Pennacchio i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim. Obecni byli metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, abp Jan Romeo Pawłowski z Rzymu i kilkudziesięciu biskupów.

- Pokornie uwzględniam okoliczności w jakich papież Franciszek mianował mnie biskupem bydgoskim. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Rok św. Józefa i 100. rocznica urodzin czcigodnego sługi bożego ks. Franciszek Blachnickiego. Te wydarzenia wpływają na styl mojej posługi biskupiej dla ludu bożego diecezji bydgoskiej, która ma dopiero 17-letnią tradycję. Wspomniane postaci zainspirowały mnie do ułożenia programu mojej biskupiej posługi, oprócz oczywiście głównych zadań biskupa, jak głoszenie Słowa Bożego, celebrowanie liturgii oraz prowadzenie ludu bożego do zbawienia - powiedział w homilii bp Włodarczyk.

Reklama

Ordynariusz bydgoski podkreślił, że w dniu ingresu wydobywa dla siebie i diecezjan "niektóre tylko perły z ogromnego duchowego dziedzictwa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, wymieniając uznanie wielkości człowieka, odpowiedzialność za wspólnotę, postawienie wszystkiego na Maryję.

W czasie mszy św. bullę papieża Franciszka z 21 września, mianującą bp. Włodarczyka ordynariuszem diecezji bydgoskiej, odczytał radca nuncjatury apostolskiej ks. prałat Andrea Francia.

List prezydenta do biskupa

List wystosowany przez prezydenta odczytała - jak przekazała jego kancelaria, zamieszczając list na stronie internetowej - szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych.

"Z okazji ingresu Ekscelencji do katedry św. Marcina i Mikołaja proszę przyjąć moje gratulacje i słowa uznania. W dniu uroczystości objęcia urzędu ordynariusza diecezji bydgoskiej pragnę złożyć Księdzu Biskupowi najlepsze życzenia" - napisał prezydent.

Zwrócił uwagę, że diecezja, którą kierowanie Stolica Apostolska powierzyła duchownemu, należy do najmłodszych w Polsce. Zaznaczył jednocześnie, że choć została erygowana zaledwie 17 lat temu, kontynuuje jednak wielowiekowe tradycje, sięgające pierwszych stuleci państwowości polskiej i początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach.

"Tutaj, na pograniczu Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, należącym w średniowieczu do diecezji kruszwickiej, a następnie kujawskiej, formowały się zręby tożsamości i fundamenty duchowe naszej narodowej wspólnoty" - wskazał Andrzej Duda.

"Również znane badaczom dzieje religijności na terenie samej Bydgoszczy sięgają aż XII wieku. Tak długa i bogata historia Kościoła lokalnego stanowi bezcenny element dziedzictwa regionu i całej Ojczyzny - i po dziś dzień wywiera istotny wpływ na poczucie zakorzenienia tutejszej społeczności" - ocenił.

Prezydent wyraził przekonanie, że wiedza i doświadczenie biskupa, zgromadzone w ciągu 34 lat kapłaństwa, w tym pięciu lat posługi biskupiej, okażą się pomocne w kierowaniu wspólnotą.

"Długoletnia praca duszpasterska w środowisku świeckich, doskonała znajomość zagadnień i wyzwań związanych z życiem rodzin w Polsce, a zarazem praktyka kurialna czynią Księdza Biskupa ze wszech miar predestynowanym do przewodzenia duchowieństwu i wiernym Kościoła bydgoskiego" - ocenił Duda.

"Raz jeszcze gratulując dzisiejszego ingresu, życzę Ekscelencji wielu łask Bożych, zdrowia oraz pełni sił ducha i ciała, potrzebnych do sprawowania tego zaszczytnego urzędu. Niech posługa Księdza Biskupa przyniesie dobre owoce mieszkańcom tych ziem i całej naszej Ojczyźnie " - napisał prezydent.

Życzenia nowemu biskupowi diecezji bydgoskiej złożył również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. "Ufam, że Twoje posługiwanie wypełni pokładane w nim nadzieje i przyniesie Tobie samemu wiele radości" - napisał.


Kim jest biskup Krzysztof Włodarczyk?

Krzysztof Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 r. w Sławnie. W 1981 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1987 r. W latach 1990-2005 był diecezjalnym duszpasterzem rodzin, obrońcą węzła małżeńskiego w sądzie biskupim, asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej i moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła, czyli rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. 

W latach 2000-2005 odpowiadał za budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie i był jego pierwszym dyrektorem. W latach 2007-2016 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Koszalińsko-Kołobrzeskiej Kurii Biskupiej. Ostatnio duchowny był biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

Reklama

Reklama

Reklama