Reklama

Urzędy zobowiązane do oszczędzania. Inaczej będą płacić karę

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawowe, zobowiązujące do 10 proc. oszczędności energii elektrycznej w skali całego 2023 r. przez jednostki sektora finansów publicznych. Ustawa nakazywała podobne oszczędności w grudniu 2022 r.

Nowe przepisy ustawy "o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej" zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych (czyli urzędów, sądów, uczelni publiczne itd.) do oszczędności energii elektrycznej. Celem jest 10 proc. oszczędności w całym 2023 r.

Obowiązkowe zmniejszenie zużycia dotyczy zużycia w zajmowanych budynkach, przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy w danym okresie. 

Ustawowe oszczędzanie. Inaczej kara pieniężna

Nie wlicza się natomiast zużycia w budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej jednostek sektora finansów publicznych, w obiektach stanowiących infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mówi ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

Reklama

Za niezrealizowanie obowiązku oszczędności energii elektrycznej ustawa przewiduje kary pieniężne, które wymierza prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość kary nie może być wyższa niż 20 tys. zł.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy