Reklama

Reklama

Te osoby mogą mieć wyższą emeryturę. Wystarczy złożyć jeden wniosek

Emeryci szukają rozwiązań, by móc poprawić swoją sytuację finansową. Jednym z nich może być ponowne przeliczenie wysokości emerytury. Nie wszyscy jednak są upoważnieni do złożenia wniosku.

Wysokość składek jest obecnie obliczana na podstawie nowych tablic GUS-u, które zostały opublikowane 1 kwietnia 2022 r. W wyniku badań stwierdzono, że długość życia Polaków jest coraz mniejsza i szacunkowo będzie mniejsza z powodu m.in. pandemii. Jednak wpłynie to korzystnie na wysokość emerytur. Według najnowszych ustaleń można obliczyć emeryturę dla osoby w wieku 60 lat aż o 3,7 proc. wyższą, natomiast już dla osoby w wieku 65 lat o 4,1 proc. wyższą niż według poprzednich wytycznych.

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Niektóre osoby po 65. roku życia mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Dzięki temu mają szansę na zwiększenie wysokości świadczenia.

Reklama

Jak jest przeliczana wysokość emerytury?

Aktualnie najniższa gwarantowana wysokość emerytury wynosi 1338,44 złote. Jest ona wyliczana dla każdego indywidualnie na podstawie wysokości odprowadzonych na ubezpieczenie składek. W miesiącu poprzedzającym przejście na emeryturę składki są waloryzowane. Ich suma dzielona jest przez uśrednioną dalszą możliwą długość życia emeryta. Wszystkie uprawnione osoby mogą wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury na podstawie nowych tablic dotyczących średniego czasu życia kobiet i mężczyzn publikowanych przez GUS.

Przeliczenie wysokości emerytury na podstawie wniosku możliwe jest od teraz tylko raz w roku. Do 31 grudnia 2021 roku można było składać dokument raz na kwartał.

Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury mogą składać osoby, które:

  • mimo przejścia na emeryturę dalej są aktywne na rynku pracy i dalej odprowadzają składki
  • aktualnie dysponują dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie, które mogą być uwzględnione przy obliczaniu świadczenia i które nie były przedstawione wcześniej w ZUS
  • przeszły z okresu pobierania wcześniejsze emerytury do wieku emerytalnego
  • kobiety, które przed 1999 roku korzystały z możliwości wzięcia urlopu wychowawczego lub bezpłatnego urlopu na opiekę nad dzieckiem (do okresu składkowego można zaliczyć maksymalnie 6 lat opieki nad dziećmi)
  • osoby studiujące na uczelni wyższej przed 1 stycznia 1999 roku (lata spędzone na nauce w szkole wyższej mogą zostać na pewnych warunkach zaliczone do okresu składkowego)
  • wdowy pobierające świadczenie po mężu (jednak muszą przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie męża, które wcześniej nie były przedstawione w ZUS).

Kto nie powinien starać się o ponowne przeliczenie emerytury?

ZUS informuje, że o przeliczenie emerytury nie powinni starać się emeryci, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i nie opłacają składek.

Przeliczyć emerytury nie będą mogli także:

  • emeryci niepracujący, urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku, którzy dostają świadczenie emerytalne zgodnie ze starym systemem
  • osoby niepracujące, ubezpieczone, urodzone po 31 grudnia 1948 roku, którzy dostają świadczenie emerytalne już na nowych zasadach (zostało ono obliczone na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia obowiązujących w poprzednich okresach)

Jak można złożyć wniosek?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia można składać osobiście lub elektronicznie, przez internet. Formularz ERPO można znaleźć na stronie ZUS.

We wniosku należy podać swoje dane, wskazać powód przeliczenia emerytury i dołączyć dokumenty. W formularzu są dostępne podpowiedzi odnośnie jego wypełnienia. Wniosek można uzasadnić:

- doliczeniem nieuwzględnionych wcześniej okresów składkowych

- chęcią zastosowania aktualnego i najkorzystniejszego wskaźnika średniego dalszego trwania życia (tablice GUS)

- dołączonymi dowodami/dokumentami, które potwierdzają zatrudnienie i odprowadzanie składek, które wcześniej nie były uwzględnione

- uwzględnieniem zagranicznego ubezpieczenia emerytalnego.

Konieczne jest złożenie wniosku osobiście przez zainteresowanego, ponieważ ZUS nie zrobi tego za nas. Dokument najlepiej dostarczyć osobiście do placówki odpowiedniej na ze wzglądu na miejsce zamieszkania lub wypełnić elektronicznie i przesłać za pośrednictwem portalu PUE. Możemy także skorzystać z pomocy pracowników ZUS przy wypełnianiu i składaniu wniosku.

Jakie mogą być korzyści z przeliczenia emerytury?

Złożenie wniosku nie będzie miało żadnych kłopotliwych konsekwencji, a może skutkować tylko zwiększeniem wysokości świadczenia. Jeśli po przeliczeniu emerytury wyjdzie niekorzystna kwota, to i tak świadczenie będzie wypłacane w takiej samej wysokości jak wcześniej i nie ulegnie pomniejszeniu. Warto zaznaczyć też, że wyższa emerytura zostanie wypłacona od miesiąca, w którym do ZUS-u wpłynął wniosek o jej przeliczenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS


Reklama

Reklama

Reklama