Reklama

Świadczenia na dzieci w 2023 roku to nawet kilkaset zł więcej miesięcznie. Na co zwrócić uwagę?

Nowy rok niesie ze sobą dużo zmian prawnych. W kwestii świadczeń na dzieci należy uważać m.in. na nowe zasady ich przyznawania oraz długość obowiązywania. Sprawdź, co się zmienia na liście dodatków na dzieci przyznawanych rodzicom i opiekunom.

W 2023 roku wprowadzono kilka zmian dotyczących świadczeń na dzieci przysługujących ich rodzicom i opiekunom. Sprawdź, jak wygląda lista dodatków na dzieci w Nowym Roku.

Rodzina 500 plus w 2023 roku. Na co zwrócić uwagę?

Program Rodzina 500 plus został wprowadzony w 2019 roku. Świadczenie jest przyznawane każdemu dziecku w rodzinie do 18. roku życia. Na jego uzyskanie nie wpływają dochody w rodzinie. O świadczenie 500 plus od 2022 można się ubiegać w ZUS-ie.

Obecnie obowiązuje roczny okres świadczenia. W tym roku trwa on do 31 maja. Wniosek na nowy okres należy złożyć przed zakończeniem obecnego okresu otrzymywana świadczenia. Należy zrobić to online bądź za pomocą bankowości internetowej.

Reklama

Plan budżetu na 2023 nie przewiduje waloryzacji dodatku 500 plus. Kwota świadczenia nie zmieniła się od 2019 roku.

Dobry Start, czyli 300 plus na dziecko

Program Dobry Start przewiduje dodatek dla każdego uczącego się dziecka do 20. roku życia. W takich przypadkach jak niepełnosprawność lub potrzeba specjalnego kształcenia, dodatek przyznawany jest do 24. roku życia. Na świadczenie 300 plus nie mogą liczyć studenci, przedszkolaki oraz uczniowie zerówki.

Wniosek należy złożyć online. Wypłacany jest jedynie na konta bankowe. W 2023 termin składania wniosków prawdopodobnie będzie trwał od 1 lipca do 30 listopada.

"Kosiniakowe" w 2023 roku

"Kosiniakowe" to comięsieczna zapomoga w kwocie 1000 zł. Przysługuje osobom, które po urodzeniu dziecka nie mają szansy na otrzymanie zasiłku macierzyńskiego ze względu na swój status zawodowy. W praktyce o to świadczenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne, studentki i uczennice, matki nieletnie, osoby, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, rolnicy oraz osoby, które prowadzą działalność i nie opłacają składek chorobowych. Świadczenie nie podlega kryterium dochodowemu.

"Kosiniakowe" wypłacane jest co miesiąc przez 52 tygodnie. Czas otrzymywania świadczenie wydłuża się zależnie od liczby dzieci. Kiedy rodzą się bliźnięta, okres zapomogi trwa 65 tygodni, w przypadku urodzenia trojaczków - 67 tygodni.

Dodatek może zostać wypłacony matce również wtedy, kiedy ojciec dziecka pracuje na podstawie umowy o pracę. Mężczyźni mogą pobierać świadczenie, gdy kobieta skróci swój okres pobierania zapomogi. Rodzice dziecka nie mogą otrzymywać świadczenia równocześnie. Można za to pobierać dodatek razem z 500+.

Aby otrzymać "kosiniakowe", należy złożyć wniosek najpóźniej 3 miesiące po narodzinach dziecka.

Ulga podatkowa na dzieci w 2023 roku

Ulgę na dziecko można odliczyć za rok 2022 wypełniając PIT w 2023 roku. Wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci. Jest ona przyznawana na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia oraz każde niepełnosprawne dziecko, któremu przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna. Ulgę otrzymują także rodzice dzieci, które uczą się do 25. roku życia.

Jeśli jesteśmy posiadamy jedno dziecko lub dwójkę, możemy liczyć na 92,67 zł ulgi miesięcznie na każde dziecko. W skali roku wynosi ona 1112,04 zł. W przypadku trójki dzieci, na trzecie dziecko rodzice dostają 166,67 zł ulgi. Rocznie ulga będzie wynosić 4224,12 zł.

Rodzice, którzy wychowują czwórkę lub więcej dzieci obowiązuje ulga podatkowa 4+. Została ona wprowadzona w wyniku Polskiego Ładu i nie wyklucza standardowej ulgi na dzieci.

Zasiłek rodzinny w 2023 roku

Celem zasiłku rodzinnego jest pokrycie części wydatków, które rodzice ponoszą ze względu na utrzymywanie dziecka. Kwota, którą otrzymują rodzice z tego tytułu, wzrasta razem z wiekiem dziecka. Przyznanie zasiłku zależy od dochodu rodziny. Nie może on przekraczać 674 zł na osobę. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności kryterium dochodowe jest wyższe. Wzrasta do 764 zł.

Zasiłek rodzinny obowiązuje do momentu, w którym dzieci skończą 18 lat. Jeśli dzieci się uczą, przysługuje do 21. roku życia. Okres rozliczeniowy zasiłku trwa od 1 listopada 2022 do 31 października 2023.

Maluch plus - pośrednie wsparcie dla rodziców

Celem programu jest stworzenie w placówkach opiekuńczych większej liczby miejsc dla dzieci oraz tworzenie nowych placówek samorządowych. Świadczenie jest przyznawane żłobkom i klubom dziecięcym. Rząd planuje w latach 2023-2029 przeznaczyć 5,5 mld złotych na wsparcie i utworzenie nowych placówek.

Rodzice nie są bezpośrednimi beneficjentami tego dofinansowania. Mogą jednak liczyć na to, że ich dziecko dostanie miejsce w żłobku, a przyszłe opłaty będą niższe.

Karta Dużej Rodziny

Ten popularny system zniżek i ulg dla wielodzietnych rodzin nie zmienia w 2023 roku. Rodzice na tych samych zasadach mogą starać się o przyznanie im karty.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodów. Jedynym wymaganym warunkiem jest posiadanie minimalnie trójki dzieci na utrzymaniu. Z kartą rodziny mogą liczyć na wiele korzystniejszych ofert nie tylko w instytucjach administracji publicznej, ale także w prywatnych przedsiębiorstwach.

Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki

Rodzice mogą liczyć na ten dodatek, jeśli podpiszą z nianią umowę uaktywniającą oraz zgłoszą ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zwolni ich to z opłacania części składek społecznych. ZUS opłaci je od połowy minimalnego wynagrodzenia za jej pracę. Resztę muszą zapłacić osoby, które zatrudniły osobę do opieki nad dzieckiem. Dofinansowanie może wynosić nawet 1800 zł. Od 1 lipca 2023 minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3600 zł.

Jeśli chcemy ubiegać się o to świadczenie, należy przygotować umowę o świadczeniu usług, w której określone będą obowiązki i warunki zatrudnienia.

Świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek jest przeznaczony na dziecko, któremu nie przysługują alimenty i które jest wychowywane przez jednego opiekuna. Wynosi ono 193 zł miesięcznie na dziecko. Kwota nie może jednak przekroczyć 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku niepełnosprawności wartość dodatku wzrasta o 80 zł, nie może jednak przekroczyć 160 zł.

Zapomoga jest jedynie dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Można ją otrzymać tylko w wypadku, kiedy przyznane zostało prawo do niego. 

Przeczytaj także:

Zasiłek rodzinny 2022/2023. Ostatni moment, żeby złożyć wniosek o rodzinne

Emerytury i renty. Jakie podwyżki świadczeń w 2023 r.?

Zmiany w podatkach 2023. Co nas czeka w PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości?

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy