Reklama

Nawet 21 dni dodatkowego urlopu. Ty też możesz liczyć na ekstra wolne?

Nie każdy pracownik ma świadomość, że w szczególnych sytuacjach przysługują mu dni dodatkowego wolnego ze względu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Czy pracownik może sam podjąć decyzję o rozpoczęciu szkolenia? Dowiedz się, komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop szkoleniowy i jakie są zasady jego przyznawania.

Urlop szkoleniowy — przepisy. Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Podstawą do udzielenia urlopu szkoleniowego pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę jest art. 1031 § 2 ust. 1 Kodeksu Pracy, który brzmi:

Czym są kwalifikacje zawodowe? Najczęściej nazywamy tak umiejętności specjalistyczne lub wiedzę, które są potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku, a także wynikają z potrzeb rynku pracy czy rozwoju technologicznego. W większości przypadków kwalifikacje zawodowe są potwierdzane oficjalnymi dokumentami takimi jak dyplomy, świadectwa czy zaświadczenia.

Zgodnie z art. 1031 § 1 Kodeksu pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika może następować z inicjatywy samego pracodawcy. Przepisy nie zabraniają jednak pracownikowi samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W takiej sytuacji, by zachować prawo do urlopu szkoleniowego, musi ten fakt być poprzedzony zgodą pracodawcy na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Reklama

Czytaj też: Te grupy dostaną podwyżki w 2023 roku. Tobie też wzrośnie pensja?

Na co można dostać urlop szkoleniowy?

Katalog kwalifikacji zawodowych, w związku z których podniesieniem można ubiegać się o urlop szkoleniowy, został określony w artykule 1032 § 1 Kodeksu pracy. Wymienione zostały w nim cztery sytuacje, w których przypadku pracownik ma prawo do dodatkowego wolnego i są to:

  • przystąpienie do egzaminów eksternistycznych,
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego,
  • przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
  • przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Warto nadmienić, że pracodawca oraz pracownik mogą zawrzeć na piśmie umowę dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych, która będzie określała prawa i obowiązki obu stron, a także przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia. Nie są one objęte żadnymi przepisami i mogą zostać ustanowione jedynie w gestii pracodawcy. Najczęściej spotykane świadczenia to opłaty za kształcenie, przejazdy lub zakwaterowanie.

Ile dni urlopu szkoleniowego można dostać?

W przepisach prawa pracy zostały uwzględnione jedynie dwa wymiary urlopu szkoleniowego w wysokości odpowiednio:

  • 6 dni,
  • 21 dni.

Zostały również ujęte dokładne wymagania, jakie musi spełnić pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, by otrzymać daną liczbę dodatkowych dni wolnych od pracy.

6 dni urlopu szkoleniowego przysługuje osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

Na 21 dni urlopu szkoleniowego mogą liczyć pracownicy, którzy w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przygotowują się i przystępują do egzaminu dyplomowego, a także przygotowanie pracy dyplomowej.

Urlop szkoleniowy — wynagrodzenie

Czy korzystając z urlopu szkoleniowego, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 1031 § 3 Kodeksu pracy, który brzmi:

Oznacza to, że pracownik nie może zostać pozbawiony choćby części swojego uposażenia podczas korzystania z urlopu szkoleniowego (w przeciwieństwie do np. urlopu bezpłatnego). Warto również przytoczyć art. 1032 § 2 Kodeksu pracy, który brzmi:

Oznacza to, że pracodawca nie może zmusić pracownika do skorzystania z urlopu szkoleniowego w dniach, w których nie świadczy on pracy wobec swojego pracodawcy.

Czytaj również:

Fajerwerki urywają palce, a po alkoholu nietrudno o uraz. W sylwestra "Polak potrafi"

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy