Reklama

Senat wyjątkowo zgodny. Wszyscy senatorowie "za" powrotem ustawy do Sejmu

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to m.in. poprawki zaproponowane w czwartek przez Senat do ustawy okołobudżetowej na 2020 r. Ustawa wraca pod obrady Sejmu. Za przyjęciem uchwały z poprawkami głosowali wszyscy senatorowie obecni na sali - 97 osób.

W czwartek wieczorem Senat odrzucił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wśród przyjętych poprawek znalazła się m.in. ta dotycząca wynagrodzeń dla nauczycieli, która przewiduje, że nauczyciele dostaną podwyżki od września br., ale z wyrównaniem od stycznia tego roku. Jak wyliczyło Ministerstwo Finansów, kosztowałoby to tegoroczny budżet 1,7 mld zł.

Ponadto, Senat poparł zmianę przewidującą pełne odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz poprawkę, która mówi, że przy zmianach przeznaczenia środków w budżecie MON potrzebna będzie opinia sejmowej komisji do spraw budżetu.

Reklama

Inna poprawka przewiduje, że w roku 2020 rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej może być zwiększona o 50 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Sejm uchwalił tzw. ustawę okołobudżetową na 2020 r. w styczniu br. Posłowie wprowadzili rządową autopoprawkę przewidującą, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020 następuje "nie później" niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września.

Ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Jak tłumaczyło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu, zawarte w nim propozycje "znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2020 i wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2020". Zabezpiecza środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS, zabezpiecza też możliwość finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł). 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama