Reklama

Nie tylko 500 plus. Jakie świadczenia przysługują rodzinom w 2023 roku?

Rodziny mogą starać się o przyznanie różnych świadczeń na kolejnych etapach rozwoju swojego dziecka lub dzieci. Sprawdziliśmy, ile wynoszą świadczenia w 2023 roku i czy przy wszystkich obowiązuje kryterium dochodowe.

Program "Rodzina 500 plus"

Główna forma rządowego wsparcia to program "Rodzina 500 plus". Przysługuje ono na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia. Kryterium dochodowe przy rozpatrywaniu wniosku nie jest brane pod uwagę. Wniosek składa się elektronicznie. Od stycznia 2023 roku można składać wnioski na dzieci urodzone w tym roku i na te, które wcześniej nie otrzymywały świadczenia. Wypłata tego świadczenia odbywa się co miesiąc.

300 plus na wyprawkę szkolną

Świadczenie Dobry Start 300+ wypłacane jest raz w roku na zakup wyprawki szkolnej. Przy jego przyznaniu nie jest brany pod uwagę dochód uzyskiwany przez rodzinę. Wnioski można składać wyłącznie przez internet i są one rozpatrywane co roku w listopadzie. Dodatek 300+ przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Reklama

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 2022 roku działa wsparcie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w ramach Polskiego Ładu. Przysługuje rodzicom na drugie i kolejne dziecko, w wieku od 12 miesięcy do trzech lat. Można zdecydować, na co się je przeznaczy: opłacenie żłobka lub zatrudnienie niani. Kapitał przysługuje w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko. Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet. Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Próg dochodowy jest weryfikowany co trzy lata i w 2023 roku się nie zmieni. Zasiłek rodzinny otrzymasz, kiedy dochód rodziny nie przekracza 674 zł lub 764 zł, kiedy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Wysokość zasiłku w 2023 roku wynosi od 95 zł do 135 zł w zależności od wieku dziecka. Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będzie można składać od 1 lipca.

Wnioski o wypłatę zasiłków w kolejnym okresie zasiłkowym składa się elektronicznie, w urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej. Aktualnie są one przyjmowane na okres zasiłkowy, który potrwa do końca października 2023 r. Wnioski na kolejny okres będą przyjmowane od 1 lipca 2023 r.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie jest wypłacane przez 52 tygodnie. Warunkiem, by go otrzymać, jest opłacanie składek chorobowych. Zasiłek otrzymuje się bez względu na wysokość dochodu. Jest on wypłacany na podstawie aktu urodzenia dziecka. Wniosek do ZUS składa pracodawca. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, którą jest średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy.

"Kosiniakowe"

Świadczenie "kosiniakowe" jest alternatywą dla zasiłku macierzyńskiego. Można otrzymywać je w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie. Kryterium dochodowe w tym przypadku nie obowiązuje. Kosiniakowe jest wypłacane osobom pracującym na umowie o dzieło, bezrobotnym, nieopłacającym składki chorobowej. Wniosek należy składać w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Zasiłek ojcowski

Zasiłek ojcowski jest przyznawany dla ojców, którzy opłacają składkę chorobową. Przez dwa tygodnie mogą oni pobierać 100 proc. podstawy zasiłku bez względu na kryterium dochodowe. Można podzielić go na dwie części po tygodniu albo skorzystać z niego jednorazowo. Wniosek o zasiłek ojcowski do ZUS można złożyć samodzielnie lub może złożyć go pracodawca. Za czas opieki ojcowskiej przysługuje 100 proc. wynagrodzenia. Zasiłek wylicza się na podstawie średniej wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez 12 miesięcy przed miesiącem korzystania z urlopu ojcowskiego.

Becikowe

Becikowe to świadczenie w wysokości 1000 zł. Przysługuje jednorazowo i może strać się o nie mama lub tata dziecka. Warunkiem, który trzeba spełnić, by je otrzymać, jest to, by dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył kwoty 1922 zł. Wniosek o becikowe można składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Po tym terminie wniosek nie jest rozpatrywany. Wypłata zasiłku odbywa się od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.

Dodatki dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Rodziny, którym rodzi się chore dziecko, mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł w ramach programu Za Życiem. W tej sytuacji dochód nie jest brany pod uwagę. Do uzyskania świadczenia potrzebne jest zaświadczenie o tym, że dziecko jest nieuleczalnie chore lub upośledzone. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Po tym terminie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Rodziny, w których jest dziecko z niepełnosprawnością, są uprawnione także do pobierania: zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł miesięcznie, specjalnego zasiłku opiekuńczego 620 zł miesięcznie i świadczenia pielęgnacyjnego 119 zł miesięcznie. 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy