Reklama

Reklama

MKiDN: Odebranie dotacji dla Teatru im. Juliusza Słowackiego to fake-news

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało komunikat w sprawie rzekomego odebrania dotacji Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jak poinformowano "dotacja taka nie została mu przyznana ani obiecana".

"W związku z powielanymi przez media (m.in. 'Gazetę Wyborczą', 'Radio Zet', 'TOK FM', 'Dziennik Polski', 'Tygodnik Przegląd') kłamstwami na temat finansowania Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że MKiDN nie 'odebrało' żadnej dotacji temu teatrowi, ponieważ dotacja taka nie została mu przyznana ani obiecana" - napisano w oświadczeniu MKiDN.Przekazano, że "Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie otrzymywał tylko - jak wiele innych instytucji samorządowych - dotacje w ramach Programów Ministra przyznawane w trybie konkursowym".

Komunikat MKiDN. "Dotacja nie została przyznana ani przyrzeczona"

"Wbrew fałszywym informacjom rozpowszechnianym i powielanym przez media, Teatrowi im. Słowackiego nie została w żadnym momencie przyznana ani przyrzeczona dotacja w wysokości 3 mln zł. Rzeczywiście, na podstawie wniosku marszałka województwa małopolskiego, MKiDN rozważało w 2021 roku prowadzenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako wspólnej instytucji kultury - jednak teatr ten był tylko jedną z wielu instytucji artystycznych ubiegających się w ubiegłym roku o współprowadzenie przez Ministra, z których ostatecznie tylko jedna została przyjęta do współfinansowania, a w sprawie kolejnej - trwają procedury związane z przygotowaniem współprowadzenia" - podkreślono.

Reklama

Poinformowano, że MKiDN współprowadzi obecnie 30 samorządowych instytucji artystycznych i 52 muzealne. W ciągu ostatnich 6 lat liczba współprowadzonych instytucji artystycznych podwoiła się - z 15 do 30, a muzealnych wzrosła z 32 do 52. "W latach 2016-2021 mecenatem państwa zostały objęte m.in. Teatr Polski w Warszawie, Teatr Wielki i Teatr Muzyczny w Łodzi, Teatr Dzieci Zgłębia w Będzinie, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz filharmonie - Podkarpacka, Łódzka czy Szczecińska, a także zespoły 'Mazowsze' i 'Śląsk', orkiestra Aukso z Tychów, orkiestra Amadeus Agnieszki Duczmal z Poznania oraz Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Od 2022 r. współprowadzeniem objęta została Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu" - podano.

Polska Agencja Prasowa zwróciła się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyjaśnienie, czym jest współprowadzenie i co oznacza dla instytucji kultury.

"Wspólne prowadzenie instytucji kultury wynika z prowadzonej od końca 2015 r. przez MKiDN polityki wzmacniania instytucji samorządowych za pomocą bezpośredniego wsparcia finansowego z budżetu państwa udzielanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Decyzje w sprawie współprowadzenia - podejmowane na wniosek organizatora instytucji - podyktowane są jasnymi i wielokrotnie komunikowanymi kryteriami, takimi jak: wysoki poziom artystyczny instytucji; polityka spójności MKiDN, tj. stwierdzona potrzeba wsparcia władz regionu w zakresie zaspokojenia potrzeb kulturalnych i ułatwienia dostępu do dóbr kultury; dobry stan finansów instytucji i jej perspektyw rozwojowych, gwarantowanych także przez samorządowego organizatora; brak konfliktów pracowniczych i wizerunkowych związanych z instytucją, jak również polityka zrównoważonego (także terytorialnie) rozwoju w kulturze" - napisano w komentarzu resortu.

Dotacja dla Teatru im. Juliusza Słowackiego. Oświadczenie ministerstwa

W odniesieniu do tego kryterium MKiDN podkreśla, że prowadzi lub współprowadzi wiele krakowskich instytucji kultury, m.in.: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Zamek Królewski na Wawelu, Międzynarodowe Centrum Kultury, Instytut Literatury, Instytut Książki, Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA, Polskie Wydawnictwo Muzyczne czy nowoutworzone wspólnie z miastem Kraków Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow. "W tym kontekście przyjęcie do współprowadzenia (co oznacza poważne i wieloletnie zobowiązania finansowe) kolejnej instytucji kultury w tym mieście pogłębiłoby dysproporcje w stosunku do wielu innych ośrodków w kraju" - napisano.

Przypomniano, że decyzja o wspólnym prowadzeniu poprzedzona jest każdorazowo analizą stanu instytucji pod kątem finansowym i organizacyjnym oraz ustaleniem poziomu jej potrzeb, co następuje w roboczych kontaktach z organizatorem. "Niezbędny jest też przegląd dokumentów statuujących instytucję pod względem spełniania standardów wymaganych przez MKiDN oraz prezentacja prawnych warunków współprowadzenia. Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwe jest przejście do dalszych formalnych kroków zmierzających do decyzji o zawarciu umowy określającej warunki współprowadzenia" - dodano w komentarzu MKiDN.

Zwrócono uwagę, że "wynik analizy złożonych do MKiDN wniosków organizatorów samorządowych instytucji kultury i potwierdzenie spełnienia kryteriów jest podstawą wyboru instytucji i podjęcia decyzji o przyjęciu instytucji do współprowadzenia w danym roku budżetowym ze skutkami dla budżetu państwa na lata kolejne". "Proces przygotowywania decyzji o wieloletnim zobowiązaniu budżetu państwa, jakim jest umowa współprowadzenia, nie zawsze jest zakończony zawarciem umowy" - zaznaczono. Jak wyjaśniono, "przypadki takie miały już miejsce, np. w odniesieniu do Teatru Wielkiego w Łodzi w roku 2017 - właśnie z uwagi na niespełnienie wyżej wskazanych kryteriów". Teatr Wielki w Łodzi ostał objęty współprowadzeniem w 2020 r., po tym, jak wypełnił resortowe kryteria.

"Prostując fake newsy rozpowszechniane również przez osoby związane z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie warto podkreślić, że dotychczas żaden z dyrektorów instytucji zabiegających o współprowadzenie nie rezygnował ze starań o dotację z Programów Ministra przed zawarciem umowy" - zwraca uwagę resort kultury. "W okresie naboru do programów nic nie ograniczało możliwości złożenia przez dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wniosków o dofinansowanie planowanych na 2022 rok projektów artystycznych czy inwestycyjnych. I wbrew temu, co publicznie deklaruje dyrektor, wnioski takie Teatr im. Juliusza Słowackiego złożył" - podkreślono. 

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy