Reklama

Reklama

Czechy: Większe uprawnienia dla służb wywiadowczych

Czeska Izba Poselska uchwaliła w środę zaproponowaną przez rząd nowelizację ustawy o służbach wywiadowczych, zwiększającą ich uprawnienia w dziedzinie kontroli łączności elektronicznej oraz dostępu do informacji posiadanych przez władze skarbowe.

Czeska Izba Poselska uchwaliła w środę zaproponowaną przez rząd nowelizację ustawy o służbach wywiadowczych, zwiększającą ich uprawnienia w dziedzinie kontroli łączności elektronicznej oraz dostępu do informacji posiadanych przez władze skarbowe.

Zgodne z nowelizacją przy wykonywaniu konkretnego zadania tajne służby będą miały prawo występować do operatorów telekomunikacyjnych o informacje na temat ich klientów. Pozwoli to na identyfikowanie właścicieli aparatów telefonicznych bądź też numeru telefonicznego uczestnika rozmowy. Obecnie przy prowadzeniu podsłuchu czeskie służby wywiadowcze mają do dyspozycji tylko treść rozmowy oraz numer telefoniczny, pod który dzwoniono.

Nowelizacja umożliwi również tajnym służbom żądanie od administracji skarbowej informacji o charakterze podatkowym - ale tylko wtedy, jeśli nie zakłóciłoby to sprawnego ściągania podatków. Obecny stan prawny zezwala wyłącznie na przepływ informacji od służb wywiadowczych, ale nie odwrotnie.

Reklama

Z ustawy usunięto ponadto zastrzeżenie, że dane objęte tajemnicą bankową mogą być udostępniane służbom wywiadowczym tylko w przypadku dochodzeń dotyczących finansowania terroryzmu. Obowiązuje jednak nadal wymóg zgody sędziego na przekazanie takich danych.

Nowelizację Izba Poselska uchwaliła 142 głosami, przeciw było tylko 19 deputowanych. Musi ją jeszcze zatwierdzić Senat, z czym nie powinno być żadnych problemów.

Czeski centrolewicowy rząd wystąpił z projektem zmian w ustawie o służbach  wywiadowczych po zamachach terrorystycznych, dokonanych w styczniu przez islamistów w Paryżu.

Reklama

Reklama

Reklama