Reklama

Matura 2023: Co trzeba zrobić, by zdać? Najnowsze informacje CKE

Za nieco ponad dwa miesiące abiturienci w całej Polsce rozpoczną zmagania z egzaminem maturalnym w 2023 roku. Świadectwo maturalne to wstęp do wyboru studiów, a także, jak sama nazwa wskazuje, przepustka do dojrzałego życia. Sprawdź, co dokładnie trzeba zrobić, by zdać maturę w maju 2023 roku.

Matura 2023: Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadectwo maturalne?

Zasady otrzymania świadectwa maturalnego w 2023 roku zostały ustanowione przez Centralną Komisję Edukacyjną. Zgodnie z wymaganiami CKE abiturient musi spełnić trzy warunki:

Reklama

 • przystąpić do wszystkich egzaminów z wymaganych przez prawo przedmiotów obowiązkowych (zarówno w części ustnej, jak i pisemnej),
 • uzyskać z wyżej wymienionych egzaminów minimum 30 proc. punktów,
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przez ucznia przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków pozwoli abiturientowi na odebranie świadectwa maturalnego.

Matura 2023: Kto może przystąpić do poprawki?

Jeśli uczeń na maturze 2023 nie uzyska wymaganego wyniku co najmniej 30 proc. punktów z tylko jednego z powyższych przedmiotów, będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła poprawę części pisemnej na wtorek 22 sierpnia 2023 roku o godzinie 9:00.

W przypadku uzyskania wyniku niższego niż 30 proc. punktów z więcej niż jednego egzaminu, możliwość jego ponownego zdawania będzie dostępna dopiero w maju 2024 roku.

Przedmioty obowiązkowe na maturze w 2023 roku

W maju 2023 roku maturzyści będą zobowiązani do przystąpienia do dwóch egzaminów ustnych z:

 • języka polskiego,
 • języka obcego nowożytnego,

oraz do czterech egzaminów pisemnych z:

 • języka polskiego na poziomie podstawowym,
 • matematyki na poziomie podstawowym,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
 • wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do powyższych warunków należy dołączyć dwa warunki, które muszą spełnić absolwenci szkół lub oddziałów:

 • dwujęzycznych - muszą przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym,
 • z językiem nauczania mniejszości narodowej - mają obowiązek przystąpić do egzaminu pisemnego z języka danej mniejszości na poziomie podstawowym.

Przedmioty dodatkowe na maturze 2023. Jakie można wybrać?


Jakie przedmioty dodatkowe może wybrać maturzysta w 2023 roku? Tylko na poziomie rozszerzonym możliwe jest zdawanie:

 • biologii,
 • chemii,
 • filozofii,
 • fizyki,
 • geografii,
 • historii,
 • historii muzyki,
 • historii sztuki,
 • informatyki,
 • języka łacińskiego i kultury antycznej,
 • języka białoruskiego (jako języka mniejszości etnicznej),
 • języka litewskiego (jako języka mniejszości etnicznej),
 • języka niemieckiego (jako języka mniejszości etnicznej),
 • języka ukraińskiego (jako języka mniejszości etnicznej),
 • języka łemkowskiego (jako języka mniejszości etnicznej),
 • języka kaszubskiego (jako języka regionalnego),
 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • wiedzy o społeczeństwie.

W przypadku języków obcych nowożytnych maturzyści mają do wyboru poziom rozszerzony, bądź dwujęzyczny. Do tych przedmiotów zaliczają się języki:

 • angielski,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • niemiecki,
 • rosyjski,
 • włoski.

Matura 2023: Ile dodatkowych egzaminów można zdać?


W 2023 roku maturzyści mogą zdawać nawet sześć egzaminów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (jeden obowiązkowy i nie więcej niż pięć kolejnych).

Możliwe jest również zdawanie egzaminów ustnych z przedmiotów dodatkowych. W tym przypadku dostępne są dwie opcje: bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym. Przedmioty, z których możliwe jest zdawanie egzaminów ustnych, jedynie bez określania poziomu to języki:

 • białoruski (jako język mniejszości narodowej),
 • litewski (jako język mniejszości narodowej),
 • niemiecki (jako język mniejszości narodowej),
 • ukraiński (jako język mniejszości narodowej),
 • łemkowski (jako język mniejszości narodowej),
 • kaszubski (jako język regionalny).

W przypadku przedmiotów takich jak:

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski,

maturzysta może zdecydować, czy chce zdawać maturę bez określania poziomu, czy też woli podejść do egzaminu ustnego na poziomie dwujęzycznym.

Matura 2023: Kto nie musi zdawać matury z przedmiotu dodatkowego?

Centralna Komisja Edukacyjna wyszczególniła trzy sytuacje, gdy abiturient nie będzie musiał przystąpić do egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego. Chodzi o absolwentów:

 • 4-letniego techniku (z lat 2006-2023),
 • branżowej szkoły II stopnia (z lat 2022-2023), którzy ukończyli kształcenie w szkole branżowej I stopnia jako absolwenci gimnazjum,
 • przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Żeby spełnić dwa pierwsze warunki, maturzysta musi mieć dokumenty, które poświadczają uzyskanie przez niego dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Czytaj również:

Zrobiłeś przegląd budynku? Wkrótce mija ostateczny termin. Grożą wysokie kary

Darmowe leki i specjalne zasiłki. Z czego jeszcze mogą skorzystać emeryci?

Duże zmiany w prawie spadkowym. Oni już nie odziedziczą spadku

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: matura 2023 | egzamin maturalny 2023 | świadectwo maturalne

Reklama

Reklama

Reklama