Reklama

Matura 2023: Kiedy będą egzaminy? Harmonogram, terminy

Matura 2023 przeprowadzana będzie w dwóch formułach. Związane jest to z reformą szkolnictwa i zlikwidowaniem gimnazjów w 2017 roku. Sprawdź, kiedy odbędą się egzaminy dojrzałości i jaki jest harmonogram matur 2023.

Nowa matura w 2023 roku: Dwie formuły egzaminów

Do matury 2023 przystępować będą osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum.

Dodatkowo egzamin dojrzałości w nowej formule obejmie absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku) oraz osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Matura 2023 podzielona będzie na dwie formuły - 2015 i 2023. Egzaminy w obu wersjach zaplanowane są w tych samych terminach. Podział jest skutkiem wprowadzonej w 2017 roku reformie szkolnictwa, polegającej na likwidacji gimnazjów.

Reklama

Formuła 2015 ma dotyczyć absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Matura w tej opcji ma być zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi opracowanymi w 2022 roku. Natomiast Formuła 2023 obejmuje uczniów, którzy ukończą 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum.

Matury w dwóch formułach różnią się od siebie czasem trwania. Dla porównania pisemny test z języka polskiego w Formule 2015 w trybie podstawowym potrwa 170 minut i 180 minut w trybie rozszerzonym, natomiast w Formule 2023 potrwa on odpowiednio: 240 i 210 minut.

Matura 2023 - egzaminy obowiązkowe

Matura 2023 będzie składała się z części ustnej i pisemnej. Uczniowie biorący udział w egzaminie dojrzałości, muszą obowiązkowo przystąpić do:

 • dwóch egzaminów ustnych: egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu), egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).
 • czterech egzaminów w części pisemnej: egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym), egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) i egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
 • absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej muszą również przystąpić do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej na poziomie podstawowym.

Matura 2023 - terminy

Matura w sesji głównej w roku szkolnym 2022/2023 ma być przeprowadzana od 4 do 23 maja 2023 roku. Natomiast egzamin maturalny w terminie dodatkowym będzie odbywał się od 1 do 19 czerwca 2023 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane od 21 do 22 sierpnia 2023 roku.

Wyniki matury z terminu głównego oraz terminu dodatkowego mają zostać ogłoszone 7 lipca 2023 roku. Rezultaty egzaminu poprawkowego absolwenci poznają 8 września 2023 roku.

Matura 2023 - harmonogram

Znany jest już harmonogram matur 2023. Podzielone zostały one na kilka dni i na różne godziny. Oto konkretne terminy egzaminu dojrzałości:

 • 4 maja - język polski (poziom podstawowy), godz. 9:00;
 • 5 maja - język angielski (poziom podstawowy), godz. 9:00; języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy), godz. 14:00;
 • 8 maja - matematyka (poziom podstawowy), godz. 9:00; język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 9 maja - język angielski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 9:00; filozofia (poziom rozszerzony), godz. 14:00;
 • 10 maja - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 11 maja - biologia (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 12 maja - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 15 maja - chemia (poziom rozszerzony), godz. 9:00; historia muzyki (poziom rozszerzony), godz. 14:00;
 • 16 maja - geografia (poziom rozszerzony), godz. 9:00; języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), godz. 14:00;
 • 17 maja - język polski (poziom rozszerzony), godz. 9:00; języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), godz. 14:00;
 • 18 maja - historia (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00;
 • 19 maja - fizyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00; historia sztuki (poziom rozszerzony), godz. 14:00;
 • 22 maja - informatyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00; język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony), godz. 14:00.

Czytaj również:

ChatGPT wchodzi do polskich szkół. Odrobi pracę domową, napisze esej

Ferie zimowe 2023 w Warszawie. Kiedy od szkoły odpocznie woj. mazowieckie?

Laptopy dla wszystkich uczniów klas IV. Jest zapowiedź premiera

Zobacz także: 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: matura 2023 | egzamin maturalny | szkoła | terminy

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy