Reklama

Reklama

Ważna zmiana dla emerytów już obowiązuje. Kto może stracić świadczenie?

Limity dla pracujących emerytów i rencistów od września 2022 są niższe. Niektórzy seniorzy muszą mieć się na baczności, gdyż to oznacza, że znacznie łatwiej będzie je przekroczyć, a w konsekwencji obniżyć lub nawet stracić świadczenie. Ile wynoszą i kogo dotyczą nowe limity dorabiania do emerytury? Wyjaśniamy.

Nowe limity dorabiania do emerytury 2022

Osoby, które przeszły na wcześniejsze emerytury nie mogą dorabiać bez ograniczenia. Obowiązują ich określone limity przychodów, które zmieniają się co trzy miesiące. Ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale. Wrzesień to miesiąc, w którym limity zarobkowe dla emerytów ulegają zmianie.

Z tego względu wiele emerytowanych osób w Polsce od 1 września może przeżyć niemiłe zaskoczenie. W drugim kwartale płace spadły, dlatego od teraz limity dla pracujących emerytów i rencistów również są nieco niższe - o kilkadziesiąt złotych. Uważać powinny szczególnie te osoby, których miesięczne zarobki były bardzo zbliżone do dotychczasowego limitu.

Reklama

Ile można dorobić do emerytury od września 2022?

Pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września 2022 r. będzie to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września 2022 r. to 8003,20 zł brutto. Jeśli przychód pracującego emeryta lub rencisty przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę jego świadczenia za dany miesiąc.

Kogo dotyczą limity dorabiania do emerytury?

Trzeba pamiętać, że limity nie dotyczą wszystkich emerytów i rencistów. Dochody z tytułu dorabiania do emerytury muszą kontrolować tylko seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego - dla kobiet wynosi on 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat. Po przekroczeniu wskazanego wieku można zarabiać na emeryturze lub rencie bez żadnych ograniczeń kwotowych. 

Ponadto limity dorabiania do emerytury lub renty nie dotyczą również

  • osób mających prawo do emerytury częściowej, 
  • osób pobierających rentę inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rentę rodzinną po tych inwalidach, 
  • osób posiadających prawo do renty inwalidy wojskowego lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć była związana z pełnioną służbą wojskową, 
  • osób pobierających renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Zobacz też:

Emerytury będą bardzo niskie. Są tylko dwa sposoby, by to zmienić

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy