Reklama

Trzeba złożyć nowy wniosek o 500 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie

Świadczenie wychowawcze to wsparcie finansowe dla rodziców w wysokości 500 złotych, zwane potocznie 500 plus. Składając wniosek, trzeba pamiętać o ważnych terminach, które ustanowił ZUS. Sprawdź, od kiedy można składać wniosek i jak to zrobić.

Kto otrzyma świadczenie 500 plus?

Świadczenie przysługuje do momentu, gdy dziecko nie ukończy 18. roku życia. Przysługuje ono matce lub ojcu dziecka, w przypadku, gdy są oni faktycznym opiekunem dziecka, z którym wspólnie mieszkają oraz utrzymują je.

500 plus należy się również osobom, które pełnią funkcję opiekuna faktycznego, opiekują się dzieckiem i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Natomiast w sytuacji, w której sprawowana jest opieka naprzemienna z drugim rodzicem, to świadczenie może otrzymać zarówno jeden, jak i drugi rodzic, w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Reklama

Oprócz tego świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • rodzicom zastępczym dziecka,
 • osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorom regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektorom interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorom domu pomocy społecznej.

Kiedy świadczenie 500 plus nie przysługuje?

Świadczenie 500 plus nie przysługuje w niektórych sytuacjach. Jedną z nich jest okoliczność, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim. Podobnie jest w momencie, gdy pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

Oprócz tego pomoc finansowa nie przysługuje w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie. Zaliczane do nich są m.in. takie miejsca jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny lub poprawczy, czy szkoła wojskowa.  

Inną sytuacją, kiedy świadczenie nie może być przyznawane, jest moment, gdy opiekunowi lub członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o zbliżonym charakterze do świadczenia wychowawczego. Jednak nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia - jak sama nazwa wskazuje - wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko. Są jednak dwie sytuacje, w których ZUS obniża tę kwotę: gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie danego miesiąca.

Wypłacana wtedy kwota jest obliczana na podstawie podzielenia wysokości świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu. Następnie mnoży się ją przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Od kiedy można składać wniosek o 500 plus?

W 2023 roku wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 można składać od 1 lutego.

Wypłata świadczeń wychowawczych, według informacji podanych przez ZUS, ma rozpocząć się od 1 czerwca 2023 roku. Istotny jest tu jednak czas złożenia wniosku, ponieważ, gdy zrobimy to:

 • do 30 kwietnia 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
 • od 1 do 31 maja 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Aktualnie wniosek o świadczenie wychowawcze jest elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank, albo za pomocą aplikacji mZUS.

Pieniądze wypłacane przez ZUS w ramach programu 500 plus przekazywane są wyłącznie na rachunki bankowe.

Czytaj również:

500 plus w 2023 dostaną nie tylko dzieci. W marcu ucieszą się emeryci

Becikowe, 500 plus i inne świadczenia na dziecko w 2023. Jak je dostać?

Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r. Ile wynosi świadczenie?

Zobacz także: 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: 500 zł na dziecko | wniosek o 500+ | świadczenie

Reklama

Reklama

Reklama