Reklama

Reklama

Premier nakazał sprowadzenie do Polski 4,5 mln ton węgla

Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera od zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

Zgodnie z dokumentem, którego ustalenia publikuje PAP, premier Mateusz Morawiecki zobowiązał PGE Paliwa do kupna w okresie od 13 lipca do 31 sierpnia 2022 r. 2,5 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych węgla wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe. Spółka musi sprowadzić go do Polski w terminie do 31 października 2022 r.

Do importu 2 mln ton takiego węgla w tym samym czasie i o takich samych parametrach jakościowych została zobowiązana także spółka Węglokoks.

Z pisma wynika, że obu spółkom zakazano odsprzedaży węgla prywatnym pośrednikom.

Reklama

W piśmie zaznaczono, że gdyby spółki odmówiły zawarcia umów dotyczących zakupu węgla, decyzja premiera stanie się "natychmiast wymagalna". W decyzji powołano się na przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z ustawą w sytuacji kryzysowej Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy albo na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierującego działem administracji rządowej, wydawać polecenia obowiązujące m.in. przedsiębiorcom w celu m.in. przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, jest szczególnie negatywny; usunięcia skutków sytuacji kryzysowej.

"Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia" - napisano w ustawie.

Związkowcy z PGG nie porozumieli się z zarządem, pozostaną w siedzibie

PGE Paliwa i Węglokoks - co to za spółki

Zarówno PGE Paliwa jak i Weglokoks to spółki będące w gestii Skarbu Państwa. PGE Paliwa należy do PGE, w którym 60,86 proc. akcji należy do państwa. PGE Paliwa specjalizuje się w dostawach węgla na polskim rynku energii. Świadczy także usługi związane z logistyką dostaw. Jej klientami są zakłady energetyczne, ciepłownicze, odbiorcy przemysłowi oraz firmy pośredniczące w handlu węglem zlokalizowane w całej Polsce.

Węglokoks jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Zajmuje się eksportem węgla kamiennego energetycznego, sortowanego i koksowego; importem węgla, magnetytu oraz biomasy, logistyką towarów z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego, rzecznego i samochodowego.

Embargo na rosyjski węgiel

8 kwietnia 2022 r. polski rząd w związku z agresją Rosji na Ukrainę wprowadził embargo na dostawy węgla ze Wschodu.

Według danych GUS w ubiegłym roku zużycie węgla w gospodarstwach domowych wyniosło 7,4 mln ton. Z Rosji do naszego kraju trafiało, w zależności od roku, około 8 mln ton węgla.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy