Reklama

Reklama

Nie dostaną dodatku do ogrzewania. Ciebie też ominie tysiąc zł wsparcia?

Dodatek elektryczny ma być wsparciem dla gospodarstw, w których do ogrzewania wykorzystywana jest energia elektryczna. Pieniądze trafią więc między innymi do właścicieli pomp ciepła. Dodatek elektryczny nie trafi natomiast do osób, które korzystają z paneli fotowoltaicznych. Sprawdzamy, dlaczego i jak swoją decyzję tłumaczy rząd.

Co to jest dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny to finansowe wsparcie gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku determinowana jest rocznym zużyciem prądu. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r., a gmina wypłaca środki w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Reklama

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Uchwalona przez parlament ustawa mówi o tym, że w przypadku, gdy dom ogrzewany jest urządzeniami elektrycznymi, pieniądze dostaną zarówno właściciele, jak i najemcy domu. Ile wynosi dodatek elektryczny? Wysokość dodatku ma wynieść:

  • 1000 zł w przypadku zużycia do 5 MWh w 2021 roku;
  • 1500 zł dla zużycia powyżej 5 MWh w 2021 roku.

Chcąc uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do niniejszego wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym. Na tym musi znaleźć się potwierdzenie zużycia energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Czy wszyscy dostaną dodatek elektryczny?

Nie wszyscy wykorzystujący prąd do ogrzewania otrzymają dofinansowanie. W przypadku dopłaty do prądu dla pompy ciepła musi być ona głównym źródłem ogrzewania. Wskazanie w deklaracji CEEB innego źródła dyskwalifikuje wniosek. Nie zostanie on przyznany gospodarstwom, które otrzymały wsparcie w ramach dodatku energetycznego na inne źródło ogrzewania

Dodatek elektryczny nie trafi do osób, które odmówią wywiadu środowiskowego. Co proste i zrozumiałe, złożenie wniosku o finansowe wsparcie po  1 lutego 2023 roku nie będzie brane pod uwagę. Podobnie jak w przypadku, kiedy do urzędu wpłynie kilka wniosków o dodatek elektryczny na ten sam adres.

Dlaczego dodatek nie trafi do gospodarstw z fotowoltaiką?

Dodatek elektryczny wyklucza gospodarstwa z fotowoltaiką. Dlaczego? Rząd tłumaczy, że właściciele fotowoltaiki to prosumenci, którzy korzystają już z systemów upustów oraz net-billingu przy rozliczeniach. Dlatego dodatek elektryczny im nie przysługuje. 

To nie wszystko. Jak tłumaczy rząd, właściciele fotowoltaiki odprowadzają prąd do sieci elektroenergetycznej oraz rozliczają się z tego z operatorami sieci. Stąd decyzja, by dodatek elektryczny trafił do tych, którzy nie mają takich możliwości.

CZYTAJ TAKŻE:

Czy komornik może zabrać dodatek węglowy albo dodatek energetyczny?

Maksymalna cena prądu od 1 grudnia. Poznaliśmy wysokość stawki

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy