Reklama

Reklama

Nawet 100 tysięcy zł wsparcia. Komu należy się taka dotacja?

Dotacje dla działkowców mają być sposobem na stworzenie zielonych płuc w polskich miastach i przyczynić się do walki ze smogiem. Właściciele ogródków w ramach grantu mogą liczyć nawet na 100 tys. zł wsparcia. Sprawdzamy więc, o jakie dotacje dla działkowców można się ubiegać i na co przeznaczyć pieniądze.

Dotacje dla działkowców docelowo mają sprawić, że polskie miasta staną się naprawdę zielone. Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w KRS jako stowarzyszenia ogrodowe.

Dotacje dla działkowców: rozwój zielonej infrastruktury

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że dotacje dla działkowców mogą trafić do nawet 4 milionów Polaków. Pieniądze mają wpłynąć na rozwój 44 tysięcy hektarów powierzchni zielonej w miastach. Wsparcie płynie z unijnych funduszy, a projekt nosi nazwę "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Reklama

Pieniądze mają zostać przeznaczone na zwiększenie zielonych terenów oraz na wsparcie ekologicznych działań ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza. Dotacje dla działkowców to pierwsze w historii wsparcie dla właścicieli ogrodów płynące z funduszy europejskich. Łącznie to 50 mln zł wsparcia

Kto otrzyma dotacje dla działkowców?

Kto może starać się o dotacje dla działkowców? Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w KRS jako stowarzyszenia ogrodowe, powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych

Takie podmioty mogą złożyć w ramach konkursu więcej niż jeden wniosek. Ważne jest, że dany rodzinny ogród działkowy może ubiegać się o grant tylko raz. 

Ile wynoszą dotacje dla działkowców?

Pojedynczy grant wynosi od 10 do 100 tysięcy zł. Warto starać się o dotacje dla działkowców, tym bardziej że pokrywane są w stu procentach koszty kwalifikowane. Mówiąc wprost, oznacza to, że wkład własny nie jest niewymagany.

Na wsparcie sięgające 100 tysięcy zł mogą liczyć Rodzinne Ogrody Działkowe. Nie jest to jednak maksymalna kwota, ponieważ można zyskać znacznie więcej. W sytuacji, kiedy na ROD znajduje się więcej niż 400 działek, można starać się o wyższą dotację w maksymalnej wysokości 150 tysięcy zł.

Na co można przeznaczyć dotacje dla działkowców?

Sposobów, na co przeznaczyć dotacje dla działkowców, jest naprawdę wiele. Łącznie to kilkadziesiąt pomysłów. W założeniach programu czytamy, że maksymalnie 30 procent środków będzie można przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne. Pozostałe 70 procent należy wydać na inwestycje środowiskowe lub edukacyjne

Na co przeznaczyć dotację dla działkowców? Najważniejsze realizacje to między innymi:

  • tworzenie i odnowienie zieleni;

  • nasadzenie roślinności wieloletniej;

  • powiększenie ogrodu o sąsiadujące niezagospodarowane lub porzucone tereny;

  • tworzenie i odnowienie tzw. zielonych ścian;

  • usunięcie niepożądanych gatunków roślin;

  • budowa lub renowacja zbiorników wodnych;

  • zabezpieczenia wody opadowej do nawadniania;

Na co jeszcze przeznaczyć dotację dla działkowców? Dofinansowanie można przeznaczyć na budowę ogrodów deszczowych, budowę lub zakup kompostownika czy karmników i budek lęgowych dla ptaków. Dotacje dla działkowców można wykorzystać na zagospodarowanie i rekultywację terenów nieużytkowanych.

Do kiedy obowiązują dotacje dla działkowców?

Dotacje dla działkowców prowadzone są w ramach otwartego naboru. Co do zasady Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podzieliła program na rundy miesięczne. To z kolei oznacza, że dotacje dla działkowców potrwają aż do momentu wyczerpania środków.

CZYTAJ TAKŻE: Czego nie wolno robić na działce ROD? Lista zakazów jest długa

Na jakich zasadach przyznawane są dotacje? Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do 31 sierpnia 2023 r. W tym terminie także musi zakończyć się maksymalnie roczny okres realizacji projektu

Wniosek o dotacje dla działkowców: jak złożyć i do kiedy?

Wnioski o dotacje dla działkowców składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Do kiedy składać wnioski o dotacje dla działkowców? Pierwszy etap już się zakończył - trwał od 30 maja do 30 czerwca 2022 r. Tych, którzy nie zdążyli, uspokajamy, będą nowe terminy. Okres realizacji projektu nie może jednak przekroczyć wspomnianych 12 miesięcy.

Wnioski o dotacje dla działkowców są oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym. Następnie nagradzane są punktami, a żeby zdobyć pieniądze trzeba zdobyć minimum 20 punktów.

CZYTAJ TAKŻE:

Dlaczego Polacy kochają ogródki działkowe?

Co można zbudować na działce rekreacyjnej?

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy