Reklama

Rolników czekają duże zmiany. 2023 rok przyniesie wiele nowości

Rolników w 2023 roku czekają spore zmiany w dopłatach bezpośrednich. Wszystko za sprawą Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wprowadzono kilka modyfikacji w poszczególnych instrumentach wsparcia. Najważniejsze dotyczą m.in. dobrostanu zwierząt, norm dobrej kultury rolnej oraz ekoschematów, których celem będzie prowadzenie działalności rolniczej z poszanowaniem gleby i środowiska. Na jakie zmiany muszą przygotować się rolnicy? Ile będą wynosić dopłaty od 2023 roku?

Zmiany w dopłatach dla rolników od 2023 roku. Czym są ekoschematy?

Od 2023 r. w ramach płatności bezpośrednich pojawią się zapowiadane od miesięcy ekoschematy. Na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 dostępny budżet wynosi 17,33 mld euro, w tym na ekoschematy planowana do wydatkowania kwota to 4,33 mld euro. To znaczna część koperty finansowej płatności bezpośrednich.

Ekoschematy mają na celu zachęcenie rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu, a jednocześnie wsparcia przejścia na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo. Ekoschematy są obowiązkowe do wdrożenia przez państwa członkowskie, lecz dobrowolne dla rolników.

Reklama

W ramach ekoschematów rolnicy od 2023 r. będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

  • obszarami z roślinami miododajnymi,
  • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
  • biologiczną ochroną upraw,
  • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych,
  • dobrostanem zwierząt,
  • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi.

W przypadku każdego z powyższych ekoschematów resort określił rolnikom cele, wymagania i wielkość pomocy. Z tymi informacjami warto zapoznać się TUTAJ.

Podstawę do wyliczenia płatności stanowi suma punktów uzyskana w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na której będą realizowane. 1 punkt odpowiada kwocie 100 złotych.

Zmiany dla rolników od 2023 roku: Dobra kultura rolna

Kolejne zmiany obejmą zakres norm dobrej kultury rolnej (DKR/GAEC), które będą stosowane w Polsce od przyszłego roku. Modyfikacje te dotyczą:

  • GAEC 7, poza wymogiem dywersyfikacji upraw, został dodany wymóg zmianowania upraw corocznie na powierzchni 40 proc. gruntów ornych oraz wymóg nieprowadzenia dłużej niż 3 lata takiej samej uprawy w plonie głównym na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie. Zmieniono też definicję "uprawy", gdzie na potrzeby zmianowania i dywersyfikacji zrezygnowano z rozróżnienia formy jarej i ozimej;
  • GAEC 6, dotyczącej powierzchni objętej okrywą ochronną gleby, uzgodniono z Komisją, że wymóg obowiązku utrzymania pod okrywą ochronną gleby w gospodarstwie w okresie jesienno-zimowym wynosił będzie 80% powierzchni gruntów ornych. Dodano również wymogi dotyczące okrywy glebowej w uprawach trwałych (w sadach owocowych);
  • GAEC 5, dotyczącej zarządzania orką, przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, w tym uwzględnianie nachylenia terenu - normą będą objęte grunty orne i uprawy trwałe (tj. sady - drzewa owocowe) położone na stokach o nachyleniu ≥ 14 proc.

Ile będą wynosić dopłaty dla rolników od 2023 roku?

W ramach podstawowego wsparcia dochodów rolnikom w 2023 r. wypłacane będą środki do kwalifikującego się hektara. Podstawowe wsparcie dochodów ma wynieść 118 euro/ha. Wsparcie dla beneficjenta będzie obliczana jako iloczyn stawki jednostkowej oraz liczby uprawnionych hektarów. Istotny jest fakt, że redukcja płatności (capping) oraz degresywność nie będą stosowane.

Szacowane dopłaty bezpośrednie 2023 r., które MRiRW zawarło w Planie Strategicznym WPR 2023-2027 obejmują również uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów. Proponowana stawka tej płatności powinna wynosić około 40 euro/ha.

Dopłaty bezpośrednie w 2023 r. podane przez MRiRW uwzględniają również uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników. Przewidywana stawka pomocy dla młodych rolników powinna wynosić 61 euro/ha.

Zobacz też:

Nowe stawki dopłat. Rolnicy dostaną więcej pieniędzy. Kiedy pierwsze wypłaty?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dopłaty | rolnicy | WPR | ekoschematy | polskie rolnictwo | rok 2023

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy