Reklama

Najlepsza metoda na mniejsze rachunki. Możesz dostać więcej pieniędzy w ramach dopłat

Od 1 grudnia premia termomodernizacyjna wzrosła z 16 proc. do 26 proc. kosztów inwestycji. Ustawowe zwiększenie finansowania jest odpowiedzią na trwający kryzys energetyczny. Rosnące ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Poprawa efektywności energetycznej budynków to najlepsza metoda na zmniejszenie wysokości opłat. Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE), premia wyniesie aż 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Jak uzyskać premię termomodernizacyjną?

Aby uzyskać premię termomodernizacyjną, należy przygotować stosowną dokumentację. W jej skład wchodzi wniosek o przyznanie dofinansowania, audyt energetyczny i umowa kredytu. Opcjonalnie do pisma dołącza się dokumentację wzmocnienia budynku wielkopłytowego. Wniosek wraz z załącznikami trzeba złożyć w banku kredytującym, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie są to:

  • BNP Paribas Bank Polska S.A.;
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.;
  • Bank Pocztowy S.A.;
  • VeloBank S.A.

Inwestor może otrzymać premię termomodernizacyjną, jeśli wykonywane przez niego prace spełnią warunki objęte regulaminem Programu TERMO. Przedsięwzięcie podlegające dofinansowaniu musi zmniejszać roczne zapotrzebowanie na energię konieczną do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej. Gdy modernizacji poddawana jest wyłącznie instalacja grzewcza, zmniejszenie zapotrzebowania na energię powinno wynosić przynajmniej 10 proc., a w przypadku prac przeprowadzanych w całym budynku - minimum 25 proc.

Reklama

Inwestycja może też dotyczyć działań, w wyniku których o co najmniej 25 proc. ograniczone zostaną straty energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, np. kotłowniach. Premia termomodernizacyjna może pokryć także część kosztów wykonania przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła, jeśli konieczność przeprowadzenia prac wynikła z likwidacji lokalnego źródła ciepła. W wyniku takiego przedsięwzięcia wysokość kosztów pozyskiwania ciepła powinno obniżyć się przynajmniej o 20 proc. Premia termomodernizacyjna obejmuje również wymianę źródeł energii cieplnej na odnawialne lub kogeneracyjne.

Kto może otrzymać premię termomodernizacyjną?

Premia termomodernizacyjna jest skierowana do określonej grupy inwestorów. Zgodnie z ustawą o dofinansowanie w ramach Programu TERMO mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych);
  • budynków zbiorowego zamieszkania, takich jak m.in. internaty, domy opieki społecznej, domy dziecka, hotele robotnicze;
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;
  • lokalnych sieci ciepłowniczych;
  • lokalnych źródeł ciepła.

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Wnioski mogą składać m.in. osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych). Dofinansowanie jest przeznaczone dla tych, którzy zaciągają kredyt na realizację przedsięwzięcia termoizolacyjnego. Wsparcie nie dotyczy inwestorów pokrywających wszystkie koszty z własnych środków. Kwota kredytu musi stanowić minimum 50 proc. inwestycji i nie może być niższa od wysokości premii.

Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

Maksymalna wysokość premii termomodernizacyjnej to 20 proc. kwoty kredytu. Jednocześnie nie może ona wynosić więcej niż 16 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych. Dofinansowanie nie przekracza też dwukrotności ustalonych w audycie oszczędności na kosztach energii w skali roku.

Inwestorzy, którzy planują termomodernizację wraz ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. W przypadku obiektów, w jakich znajdują się przestrzenie przeznaczone do prowadzenia działalności komercyjnej, wysokość dofinansowania oblicza się na podstawie iloczynu kwoty premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej. 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy