Reklama

Krajowa Sieć Onkologiczna. Niedzielski: Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Sieć ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną każdemu pacjentowi, opartą na jednakowych standardach. Premier Mateusz Morawiecki, który również brał udział w konferencji, zaznaczył, że "będą starali się, aby ta ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu".

O przyjęciu projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej minister zdrowia poinformował na wtorkowej konferencji prasowej. Projekt przewiduje, że podmioty lecznicze spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie utworzą Krajową Sieć Onkologiczną.

Sieć ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Reklama

Szef MZ zaznaczył, że w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej "każdy pacjent onkologiczny w Polsce będzie miał przypisanego koordynatora", a jego rolą będzie zapewnienie tego, by pacjent był prawidłowo prowadzony. Wyjaśnił również, że ścieżka pacjenta będzie wystandaryzowana i oparta na najwyższych międzynarodowych standardach leczenia pacjenta onkologicznego.

- Bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie najlepszej opieki niezależnie od tego, gdzie mieszka pacjent. To jest ważne, żeby pacjenci mogli skorzystać z najbardziej fachowej pomocy. Zaprojektowaliśmy szczególne rozwiązanie w postaci konsylium, które (...) będzie decydowało o dalszym przebiegu leczenia i będzie z udziałem najwyższych ośrodków referencyjnych - zastrzegł.

Premier: Będziemy się starali, aby ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu

Szef rządu oraz minister zdrowia byli pytani podczas wtorkowej konferencji m.in. o to, kiedy projekt dotyczący Krajowej Sieci Onkologicznej trafi do Sejmu oraz czy pilotaże uruchomione w czterech województwach zostaną przedłużone.

- Będziemy starali się, aby ta ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu; jeśli nie na najbliższe, to na kolejne posiedzenie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do kwestii pilotażu, oświadczył, że został on przedłużony do końca pierwszego kwartału. - Ale nie dlatego, że zakładamy, że tak późno wejdzie w życie ustawa - zaznaczył.

- Przedłużyliśmy ten pilotaż, aby ośrodki, które realizowały opiekę nad pacjentem onkologicznym, zgodnie z tymi standardami, które są zawarte w projekcie ustawy, nie musiały na tę chwilę do uchwalenia ustawy przestać realizować świadczenia zgodnie z tymi założeniami - wyjaśnił Adam Niedzielski. 

Krajowa Sieć Onkologiczna. Jakie ośrodki będą tworzyły strukturę?

W informacji w wykazie prac rządu informowano, że strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest zarówno starzenie się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia.

PAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama