Reklama

Reklama

Dodatek osłonowy. Kto może otrzymać dopłatę?

Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Ma wspomóc nawet 7 mln gospodarstw domowych w obliczu rosnących cen energii, gazu i żywności. Rząd przeznaczył na ten cel 4 mld zł. Kto może otrzymać wsparcie i jak złożyć wniosek? Wyjaśniamy.

Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota dopłaty zależna jest także od źródła ogrzewania mieszkania. Więcej otrzymają osoby ogrzewające dom węglem.

Reklama

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma maksymalnie 400/500 zł
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma maksymalnie 600/750 zł
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma maksymalnie 850 zł/1062,50 zł
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma maksymalnie 1150 zł/ 1437,50 zł

Dodatek osłonowy. Zasada "złotówka za złotówkę"

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje także tzw. zasada złotówka za złotówkę. 

Oznacza to, że dodatek przyznawany jest nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy można było składać w urzędzie gminy do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków jest w 2022 r. realizowana w dwóch równych ratach - pierwsza została wypłacona do 31 marca. Druga zostanie wypłacona do 2 grudnia. 

Ci, którzy nie złożyli wniosku w do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się wsparcie. Na złożenie wniosku mają czas do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo.

Reklama

Reklama

Reklama