Reklama

Chcesz założyć panele fotowoltaiczne? Oto na jakie dofinansowanie możesz liczyć

Już ponad milion polskich domów korzysta z paneli fotowoltaicznych. Zastanawiasz się, czy nie dołączyć do tego grona? Jeśli tak, to podpowiadamy skąd można otrzymać wsparcie na zakup paneli słonecznych. Wyjaśniamy też, kto może ubiegać się o dofinansowanie oraz do kiedy trzeba złożyć wniosek.

Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w październiku energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne wyniosła nieco ponad 5 proc. zapotrzebowania, a nie był to najbardziej słoneczny miesiąc w tym roku. 

Czy warto dołączyć do grona prosumentów, czyli jednocześnie producentów i konsumentów energii? Pomoc w sfinansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii oferują dwa sztandarowe już programy: Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd?

O dotacje z programu Mój Prąd mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby oraz mają zawartą umowę sprzedaży wyprodukowanej energii do sieci. W dniu złożenia wniosku instalacja paneli słonecznych musi już działać, a faktury za instalację muszą być opłacone. Zakończona musi też być budowa domu, na potrzeby którego panele produkują prąd. Warunkiem dofinansowania jest też to, by zakup i montaż paneli nie został zakończony przed 1 lutego 2020 roku.

Reklama

Mój Prąd. Co można sfinansować?

Z programu Mój Prąd (MP4) można otrzymać dofinansowanie na instalację o mocy od 2 kW do 10 kW, która służy istniejącym budynkom mieszkalnym. Moc instalacji dachowej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię.

Ile wynoszą dotacje z programu Mój Prąd?

W ostatnich dniach zapadła decyzja o zwiększeniu poziomu dofinansowania w MP4. W przypadku dofinansowania mikroinstalacji można liczyć na wsparcie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Z kolei przy dofinansowaniu mikroinstalacji wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

●      do mikroinstalacji (do 50% kosztów kwalifikowanych)  nie więcej jednak niż 7 tys. zł;

●      do magazynu energii (do 50% kosztów kwalifikowanych) nie więcej niż 16 tys. zł;

●      do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS do 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

Warto zaznaczyć, że dotacja z programu Mój Prąd jest zwolniona z podatku dochodowego, a zatem nie trzeba wykazywać jej w rocznej deklaracji podatkowej. Można jednak połączyć dofinansowanie z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwotę przeznaczoną do odliczenia od podatku należy wówczas pomniejszyć o kwotę przyznanej dotacji.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z MP4?

Nabór do czwartej edycji programu Mój Prąd (MP4) został przedłużony do 31 marca 2023 roku. Wnioski są przyjmowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem formularza na platformie Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wnioski złożone papierowo lub mailem nie są rozpatrywane.

Mój prąd a Czyste Powietrze

Także program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nie jest to jednak (w odróżnieniu od MP4) program przeznaczony tylko tym inwestycjom. Nadrzędnym celem programu Czyste Powietrze jest bowiem wymiana źródła ciepła - z wysokoemisyjnego na to przyjazne środowisku.

Inną ważną różnicą między programami jest to, że w MP4 wniosek składa się po zakończeniu inwestycji. W przypadku programu Czyste Powietrze, umowę o dofinansowanie należy podpisać przez opłaceniem pierwszej faktury albo (jak w programie Ciepłe Mieszkanie) nie później niż 6 miesięcy po opłaceniu faktury.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Z programu Czyste Powietrze może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym, której dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł.

Osoby, które spełniają powyższe warunki oraz ich przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym, mogą otrzymać podwyższone dofinansowanie. Rodzinom o jeszcze niższych dochodach, które otrzymują zasiłki z pomocy społecznej, przysługuje najwyższy poziom dotacji.

Zgodnie z zapowiedziami Pawła Mirowskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika premiera ds. programu Czyste Powietrze, w 2023 roku wymienione wyżej stawki mają wzrosnąć.

Ile wynoszą dotacje z programu Czyste powietrze?

Z uwagi na socjalny wymiar programu poziom dofinansowania ma wiele wariantów. Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać nawet 79 tys. zł na przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. W przypadku wariantu podstawowego maksymalne dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł. Warto zaznaczyć, że także i te stawki mają wzrosnąć w 2023 roku.

Jak składać wnioski?

Nabory wniosków w programie Czyste Powietrze prowadzą gminy. To w urzędach można szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i w jakich terminach należy złożyć wniosek.

Agata Wilk

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy