Reklama

Jeśli tego nie zrobisz, zapłacisz więcej. Tylko kilka godzin na złożenie ważnego wniosku [WZÓR]

Dziś mija termin na złożenie wniosku o zamrożenie cen prądu. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdążą złożyć dokumenty, będą mogły płacić stałą cenę za energię elektryczną przez co najmniej 13 miesięcy. Zamrożenie cen prądu obowiązuje od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. W ostatnich godzinach na złożenie formularzy sprawdzamy, jak szybko złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu online.

Dziś, 30 listopada, mija nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o zamrożenie cen prądu. Nieprzekraczalny dla tych odbiorców, którzy już od 1 grudnia chcą korzystać z ulgi. Gwarancja stałej stawki przez 13 miesięcy zakłada, że dziś przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego.

Tańszy prąd. Dla kogo zamrożenie cen?

Z zamrożenia cen prądu mogą skorzystać przedsiębiorcy będący mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą. W przypadku pierwszej grupy spełniony musi zostać warunek, że minimum w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników

Reklama

Zamrożenie cen prądu dla mikro przedsiębiorcy zostanie przyznane, jeśli ten osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro. Suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat również nie może przekroczyć tej kwoty.

CZYTAJ TAKŻE: Szwajcarzy chcą zakazać używania samochodów elektrycznych. Boją się blackoutu

Zamrożenie cen prądu dla małego przedsiębiorcy zostanie przyznane, jeśli ten zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników. Do tego obowiązuje limit rocznego obrotu netto nieprzekraczający 10 milionów euro. Ta sama kwota dotyczy limitu sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat.

Zamrożenie cen prądu dla średniego przedsiębiorcy obowiązuje, jeśli ten zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników. Co do limitu osiągniętego dochodu, w przypadku średniego przedsiębiorcy to maksymalnie 50 milionów euro w przypadku sprzedaży i 43 miliony euro w przypadku bilansu na koniec roku.

Zamrożenie cen prądu dla samorządów

Z zamrożenia cen prądu mogą skorzystać również samorząd terytorialny oraz publiczne i niepubliczne podmioty. To oznacza, że rządowa ulga dedykowana jest również dla szkół, szpitali domów pomocy społecznej oraz noclegowni

Zamrożenie cen prądu obejmuje także kościoły, przychodnie zdrowia, placówki prowadzące działalność kulturalną i spółki komunalne. W tym przypadku oświadczenia muszą złożyć dyrektorzy lub władze konkretnych ośrodków.

Mniejsze rachunki. Ile wynosi ulga na prąd?

Ustawa przewiduje cenę maksymalną za prąd na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Do tej ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna energii zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Warto więc jeszcze dziś złożyć stosowny wniosek o zamrożenie cen prądu

Wniosek o zamrożenie cen prądu: jak złożyć?

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Druga opcja zakłada złożenie wniosku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo podpisem osobistym przesłanym pocztą elektroniczną. Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu online? 

Wniosek o zamrożenie cen prądu należy złożyć u swojego sprzedawcy energii. Aby ułatwić cały proces, Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło specjalny wzór. Ten można pobrać klikając TUTAJ.

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu online? Oświadczenia przygotowali również najwięksi sprzedawcy prądu w Polsce, czyli Enea, Tauron oraz PGE

Jeżeli dostawcą jest Enea, wzór wniosku można POBRAĆ TUTAJ. Jeżeli jest to PGE - POBIERZ TUTAJ. Wniosek o zamrożenie cen prądu dla Tauronu można POBRAĆ TUTAJ.

Wniosek o zamrożenie cen prądu: co przygotować?

Pomijając oczywiste kwestie jak nazwa i adres firmy lub NIP, wniosek o zamrożenie cen prądu musi zawierać numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Do wniosku potrzebne są dane do dwóch osób fizycznych, które są odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem. Wniosek musi zawierać także:

  • kategorię odbiorcy uprawnionego;
  • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE;
  • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023;
  • dane procentowe, ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną - w ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%.

Wniosek o zamrożenie cen prądu może zostać złożony również osobiście. W takiej sytuacji oświadczenie można złożyć również w punktach obsługi klienta konkretnego dostawcy prądu.

CZYTAJ TAKŻE:

Zamrożenie cen energii będzie słono kosztować energetykę. Niektórzy nie przetrwają?

Kiedy prać i prasować, by płacić mniej za prąd? Twoja taryfa wskazuje konkretne godziny

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy