Reklama

Reklama

Abonament RTV już wkrótce w górę. Te grupy nie muszą płacić. Należysz do jednej z nich?

Abonament radiowo-telewizyjny to jedna z opłat, dzięki której funkcjonują publiczne media. Już wiadomo, że w 2023 roku stawki wzrosną. Ile będzie kosztował abonament RTV? I kto jest z niego zwolniony?

Dokumenty, które stanowią podstawę prawną opłaty abonamentowej za odbiorniki radiofoniczne oraz telewizyjne, to ustawa o opłatach abonamentowych, rozporządzenia i uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji. Te akty prawne przewidują także zwolnienia i ulgi w uiszczaniu opłat za abonament RTV.

Abonament RTV. Ile trzeba będzie zapłacić w 2023 roku?

Wysokość abonamentu jest ustalana przez ustawodawcę i publikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do 31 maja każdego roku. Stawki, które będą obowiązywały w 2023 roku, wzrosną w porównaniu do roku bieżącego w następujący sposób:

Reklama

- za używanie radioodbiornika z 7,50 do 8,70 złotych,

- za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego z 24,50 do 27,30 złotych.

Kto jest zwolniony z opłat za abonament RTV?

Niektóre grupy społeczne są zwolnione z uiszczania opłat za abonament. Bezwarunkowo płacić nie muszą go osoby powyżej 75. roku życia, te zaliczane do I grupy inwalidzkiej oraz obywatele posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Zwolnione z opłat są również osoby niesłyszące i niewidome.

Abonamentu RTV nie muszą płacić także ludzie, którzy ukończyli 60. rok życia oraz emeryci, jednak wysokość tego świadczenia nie może przekraczać miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, który ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2022 wynosiło ono 2831,27 złotych brutto.

Osoby bezrobotne, posiadające prawo do zasiłku, a także do świadczenia przedemerytalnego także nie muszą ponosić kosztów związanych z abonamentem RTV. Osobną kategorię zwolnionych z tej opłaty stanowią inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Abonament RTV. Ulgi w opłatach

Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje nie tylko zwolnienia, ale również ulgi dla niektórych podmiotów. Zaliczają się do nich:

- podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

- sanatoria i żłobki,

- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty,

- publiczne i niepubliczne uczelnie,

- domy pomocy społecznej. 

Klaudia Michalak 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy