Reklama

Reklama

Złożyli wnioski o dodatek węglowy, mogą wpaść w kłopoty. Ruszają kontrole

Rozpoczynają się kontrole dodatku węglowego, które mają na celu sprawdzenie, czy osoby, które zadeklarowały piec węglowy jako główne źródło ogrzewania, faktycznie korzystają z takiego źródła ciepła. Sprawdź, jak wyglądają kontrole i czego się można spodziewać.

Dodatek węglowy 2022

Decyzją rządu w połowie sierpnia wprowadzono dodatek węglowy, który zakłada wypłatę 3000 złotych dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako opału. Podczas przyznawania dofinansowania do ogrzewania, nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Jednym z warunków, które trzeba spełnić, było dostarczenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Należało w niej między innymi określić, jaki rodzaj opału stosowany jest w danym gospodarstwie.

Dlaczego przeprowadzane są kontrole dodatku węglowego?

Kontrole przeprowadzane są, ponieważ wielu właścicieli gospodarstw domowych chciało wprowadzać poprawki oraz wycofywać złożone już deklaracje CEEB, aby zmienić deklarowany rodzaj instalacji w swoim domu.

Reklama

Chęć naniesienia poprawek wynikała w wielu przypadkach z tego, że próbowano pozyskać dodatek węglowy, który danemu gospodarstwu się nie należał.

Kontrole przewidują wizyty wyznaczonych urzędników, którzy będą sprawdzali nie tylko to, czy dane umieszczone w deklaracji CEEB są zgodne z rodzajem instalacji grzewczej, który zaznaczono, ale również będą mieli prawo do weryfikacji rodzaju i jakości paliwa, którym ogrzewany jest dom. Oprócz tego może być sprawdzany również stan techniczny kominów i wentylacji.

Dodatek węglowy: Do kogo przyjdą urzędnicy?

W związku z tym, że po wprowadzeniu dodatku węglowego, wielu wnioskodawców chciało wprowadzić zmiany w swoich deklaracjach CEEB, to właśnie na tych osobach przede wszystkim skupią się kontrole. Dodatkowo urzędnicy przyjdą również tam, gdzie zgłaszane było kilka wniosków z jednego adresu. W tym przypadku zweryfikowane będzie, czy kilku rodzinom zamieszkującym pod jednym dachem należy się kilka dodatków węglowych.

Jeśli podczas wizyt kontrolujących okaże się, że nie przez pomyłkę, a ze względu na chęć uzyskania dodatkowych pieniędzy od rządu, ktoś zadeklarował inne źródło ciepła w swoim domu, zostanie objęty on odpowiedzialnością karną.

Wniosek o dodatek węglowy. Czy można odmówić kontroli?

Na kontrolę źródła ciepła można się nie zgodzić. Jednak niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Zatem jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony, lepiej jest wpuścić urzędników na teren swojego gospodarstwa.

Kto może przeprowadzać kontrolę?

Prawidłowość deklaracji CEEB sprawdzać mogą osoby, które zostały do tego upoważnione przez gminy, w których przeprowadzana jest kontrola oraz zostały wymienione w uchwale antysmogowej czy w innym programie ochrony powietrza.

Oznacza to, że kontroli, podczas której będzie prowadzona weryfikacja deklaracji, może dokonać m.in.:

  • Inspektor ochrony środowiska
  • Pracownicy oraz urzędnicy gminy
  • Kominiarze
  • Straż miejska, upoważniona do tego przez np. prezydenta miasta
  • Funkcjonariusze policji

Osoby kontrolujące, które wcześniej uzyskały wymagane upoważnienia, mogą wejść na teren domu  wraz z rzeczoznawcami oraz sprzętem, który będzie niezbędny do przeprowadzenia kontroli.

Podczas takiej wizyty mogą oni sprawdzić rodzaj spalanego paliwa, a także mają prawo do zażądania informacji dotyczącej rodzaju instalacji grzewczej. Mogą także zażądać przedstawienia dokumentacji dotyczącej używanego pieca lub zakupionego paliwa.

Dodatek węglowy: Co jeszcze będzie sprawdzane podczas kontroli?

Oprócz rodzaju spalanego paliwa, używanego pieca lub kotła, umieszczonego w deklaracji CEEB, kontrola może obejmować też inne aspekty. Między innymi, sprawdzona może być grubość termoizolacji, rodzaj ocieplenia budynku czy typ dachu.

Urzędnicy mogą również zbadać, jakie jest roczne zużycie paliwa, które wykorzystywane jest do ogrzewania danego gospodarstwa.

Informacje, które uzyskają podczas takiej kontroli, będą uzupełniane dodatkowo w deklaracjach CEEB, aby możliwe było zweryfikowanie stanu technicznego budynku.

Jakie mogą być konsekwencje kontroli?

Za podanie w deklaracji CEEB nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialność karna. GINB przypominał w swoim komunikacie z 30 sierpnia o tym, że zmiana rodzaju źródła ciepła i wykorzystywanego paliwa w deklaracji, wprowadzona nieprawidłowo w sposób celowy, nie omyłkowy, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Oczywistą konsekwencją kontroli, podczas której zostanie znaleziona niezgodność z deklaracją jest to, że gmina musi zawiadomić organy ścigania oraz odmówić wypłaty dodatku węglowego.

Może to nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, ponieważ według art.233 kodeksu karnego, za złożenie fałszywego oświadczenia może grozić nawet kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Czytaj także:

Resort klimatu przestrzega przed fałszywymi mailami ws. dodatku węglowego

Węgiel po 2000 zł. Jak kupić go w gminie? Trzeba będzie złożyć wniosek

Wniosek o dodatek osłonowy jeszcze w poniedziałek. Do końca listopada - inne dodatki

Zobacz również: 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy