Reklama

Reklama

Pomoc dla Ukrainy. UE dała zielone światło dla wypłaty 600 mln euro

Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty 600 mln euro pomocy finansowej dla Ukrainy. Środki te mają zostać przeznaczone na pokrycie "pilnych potrzeb finansowych" tego kraju.

W środę KE poinformowała, że kwota 600 mln euro to pierwsza rata z nowego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy, który wart jest w sumie 1,8 mld euro. Wsparcie zostanie udzielone w formie średnioterminowych pożyczek z budżetu unijnego.

Z unijnej pomocy makrofinansowej mogą korzystać kraje sąsiedzkie Unii, które mają poważne trudności z utrzymaniem równowagi płatniczej. Aktualny program dla Ukrainy ma pomóc temu państwu w zaspokojeniu palących potrzeb finansowych, jak również w ustabilizowaniu jego gospodarki. Pieniądze te mają też trafić na wdrażanie reform w sferze polityki finansowej, sektorów energii i finansów, zabezpieczeń socjalnych oraz otoczenia biznesowego.

Reklama

Drogę do uruchomienia programu otworzyło podpisanie 22 maja w Rydze memorandum z Ukrainą, które weszło w życie 3 lipca. Jest to trzeci tego typu program dla Ukrainy. W ramach dwóch poprzednich kraj ten otrzymał 1,61 mld euro. 

Reklama

Reklama

Reklama