Reklama

Abp Gądecki komentuje zapisy Europejskiej karty równości

"Europejska karta równości, poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, stwarza okazję do promowania ideologii gender" - napisał w opublikowanym w piątek oświadczeniu metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Hierarcha wyraził zaniepokojenie przyjęciem karty przez Radę Miasta Poznania. Rada przyjęła Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym we wtorek - mimo protestów ruchów społecznych i sprzeciwu radnych PiS.

"Przejaw zła"

Metropolita poznański wskazał w przekazanym mediom oświadczeniu, że dokument, który ma regulować wszystkie obszary aktywności miasta, został przyjęty "bez wystarczających konsultacji społecznych i bez uwzględnienia głosu sprzeciwu tysięcy mieszkańców Poznania".

Jak dodał, dokument ten - poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym - praktycznie stwarza okazję do promowania ideologii gender, a papież Franciszek uznaję tę ideologię za jeden z głównych przejawów zła we współczesnym świecie.

Reklama

Abp Gądecki zauważył, że przyjęta karta "w świetle opinii wielu poznańskich rodzin, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w poważny sposób ingeruje w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami".

Prośba o modlitwę

"Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój. Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej, ponieważ promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania" - napisał w oświadczeniu abp Gądecki.

Metropolita poznański poprosił wiernych archidiecezji "o modlitwę w intencji naszego miasta oraz wszystkich sprawujących władzę, aby ich działania nie prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego".

Europejska karta równości

Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym opracowano w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 r. Zobowiązuje ona europejskie samorządy lokalne i regionalne do użycia ich kompetencji i wpływów w celu osiągnięcia większej równości w swojej społeczności.

W uzasadnieniu przyjętej we wtorek uchwały podkreślono, że przyjęcie karty ma być "formalnym wyrazem zaangażowania Miasta Poznania w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, a także deklaracją wdrażania na terenie miasta wynikających z niej zobowiązań".

W ostatnich dniach przyjęcie karty skrytykowało m.in. Forum Współpracy Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych, które w swoim oświadczeniu wskazało, że przyjęty dokument ma "totalny charakter".

"Miasto uznaje sprawę równości płci jako sprawę dla samorządu najważniejszą, pierwszoplanową i fundamentalną, sprawą, której podporządkowane mają być wszystkie inne działania, w każdym obszarze aktywności. Sprawa równości płci ma mieć pierwszeństwo i być przedkładane ponad inne chronione wartości, w tym dobro rodziny" - napisali autorzy oświadczenia.

Jak wskazano, szereg zapisów w dokumencie przyjętym przez radę miasta jest sprzecznych z obowiązującym prawem, zaś karta została przyjęta bez szerokiej debaty i konsultacji społecznych - mimo że "regulować ma wszystkie obszary aktywności miasta".

Forum Współpracy Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych, które zrzesza szereg podmiotów tj. Kongres Kobiet Konserwatywnych, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Fundacja "Głos dla Życia" czy Polskie Forum Rodziców, zapowiedziało, że będzie zabiegać o uchylenie uchwały rady miasta u wojewody wielkopolskiego. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy