Reklama

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa to polski elektryk, działacz związkowy, dysydent oraz polityk. Zasłynął jako przywódca strajków w Stoczni Gdańskiej, a następnie jako współzałożyciel NSZZ „Solidarność”. W 1983 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. W latach 1990-1995 pełnił funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Lech Wałęsa - najważniejsze informacje
Lech Wałęsa /AFP

Lech Wałęsa - najważniejsze informacje

  • Data urodzenia:

    29.09.1943

  • Miejsce urodzenia:

    Popowo

  • Kraj urodzenia:

    Polska

Lech Wałęsa to polski elektryk, działacz związkowy, dysydent oraz polityk. Zasłynął jako przywódca strajków w Stoczni Gdańskiej, a następnie jako współzałożyciel NSZZ „Solidarność”. W 1983 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. W latach 1990-1995 pełnił funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Lech Wałęsa — wykształcenie

Lech Wałęsa rozpoczął edukację od szkoły podstawowej w Chalinie, kontynuował ją w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lipnie w latach 1959-1961, uczył się w klasie mechanizacji rolnictwa. Szkołę ukończył z oceną dostateczną.

Lech Wałęsa — kariera

Pierwszą pracą Lecha Wałęsy było stanowisko elektryka oraz konserwatora urządzeń elektrycznych w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie. Pracował tam od 1961 do 1967. W tym samym roku został zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina jako elektryk okrętowy.

Lech Wałęsa w grudniu 1970 był jednym z przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej, jak i członkiem komitetu strajkowego. W 1971 wszedł w skład rady oddziałowej związku metalowców. Wałęsa brał czynny udział w rozmowach pracowników Stoczni Gdańskiej z sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. Został zwolniony z pracy w 1976 za publiczną krytykę koncesjonowanych organizacji związkowych.

Kolejną pracą Lecha Wałęsy była praca w Zakładzie Remontowym Maszyn Budowlanych ZREMB w Gdańsku. Został zwolniony 3 lata później za krytykę organizacji zawodowych i naruszenie obowiązków pracowniczych. W tym samym roku zatrudnił się w Zakładzie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Gdańsku.
 
Lech Wałęsa w latach 70. był zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służby Bezpieczeństwa. W sierpniu 1980 wziął udział w strajku w Stoczni Gdańskiej. 14 sierpnia wszedł w skład komitetu strajkowego i stanął na jego czele. Wałęsa ogłosił koniec strajku, kiedy władze zgodziły się na główne postulaty. W tym samym dniu ogłosił strajk solidarnościowy i został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 
 
31 sierpnia 1980 podpisał gdańskie porozumienia sierpniowe. 17 września tego samego roku stanął na czele Krajowej Komisji Porozumiewawczej, organu koordynującego założonego na bazie MKS ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

W 1981 roku został wybrany na pierwszego przewodniczącego NSZZ „S”. Lech Wałęsa od 1980 do 1981 prowadził związek zawodowy, który przekształcił się w ruch społeczno-polityczny, który liczył około 10 mln członków.
 
13 grudnia 1981 generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny w Polsce, a Lech Wałęsa dostał nakaz wyjazdu do Warszawy. Władze kraju chciały wykorzystać wizerunek przyszłego prezydenta, do rozpowszechnia nowej „Solidarności” pod kontrolą SB. Wałęsa odmówił, co skutkowało wywiezieniem go do rządowego ośrodka w Chylicach, następnie do Otwocka Wielkiego, a na końcu do Arłamowa. Został zwolniony 14 listopada 1982, ale był ściśle inwigilowany.
 
Polityk był przewodniczącym zdelegalizowanej „Solidarności” do końca lat 80. Powrócił także do pracy w Stoczni Gdańskiej. W 1988 ponownie zorganizowano strajk w zakładzie, który doprowadził do rozmów z rządem. Wałęsa stał się współtwórcą porozumień Okrągłego Stołu i współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego przy NSZZ „Solidarność”.
 
5 października 1983 Komitet Noblowski przyznał politykowi Pokojową Nagrodę Nobla. Uzasadniono to jego determinacją w dążeniu do rozwiązania problemów kraju poprzez negocjacje i brak przemocy. Lech Wałęsa nie zdecydował się odebrać nagrody osobiście w Oslo, ponieważ bał się, że nie zostanie wpuszczony do kraju po powrocie.

Zdobywając niemal 75% głosów, Wałęsa został wybrany na urząd Prezydenta RP podczas wyborów w 1990 roku. Był aktywny na arenie międzynarodowej. Kolejne wybory przegrał z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.

Lech Wałęsa — życie prywatne

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 w Popowie (kujawsko-pomorskie), miał sześcioro rodzeństwa. 8 listopada 1969 Wałęsa ożenił się z Danutą Gołoś. Małżeństwo doczekało się ośmioro dzieci: Bogdan, Sławomir, Przemysław, Jarosław, Magdalena, Anna, Maria Wiktoria oraz Brygida.

Temat Lech Wałęsa znajdziesz również w serwisie:

Lech Wałęsa - Wiadomości

Lech Wałęsa - Wideo