Reklama

W ten sposób zapłacisz mniej za ogrzewanie domu. Jak to zrobić?

Węgiel od gminy to program, który ma poprawić dostępność opału dla odbiorców indywidualnych. W jego ramach gospodarstwa domowe uprawnione są do zakupu maksymalnie trzech ton po preferencyjnej cenie. Zgłosiło się już 2,3 tysiąca samorządów chętnych do sprzedaży tego opału. Co trzeba zrobić, by kupić tani węgiel od gminy? Czy każdy może to zrobić?

Na podstawie ustawy z 27 października 2022 roku, każde uprawnione gospodarstwo domowe może zakupić węgiel po preferencyjnej cenie od gminy. Samorządy natomiast mogą nabyć węgiel za 1500 zł i potem dystrybuować nie drożej niż po 2000 zł za tonę. Różnica 500 zł może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów transportu i dystrybucji.

Ostatni czas był bardzo trudny dla osób, które chciały zakupić opał na zimę. Z powodu kryzysu energetycznego ceny węgla, ekogroszku i pelletu wzrosły, ale także występował problem z ich dostępnością. Polski rząd zdecydował o sprowadzeniu surowców opałowych z innych krajów, m.in. z RPA czy Stanów Zjednoczonych. Wprowadzono także dodatek węglowy, czyli jednorazową wypłatę, która miała ułatwić jego zakup.

Reklama

Co trzeba zrobić, by zakupić tani węgiel od gminy?

Powinniśmy zacząć od sprawdzenia, czy gmina, w której mieszkamy, oferuje tani węgiel dla mieszkańców. Takie informacje są umieszczone na stronie internetowej lub w urzędzie.

Jeśli okaże się, że sprzedaż węgla będzie prowadzić sąsiednia gmina albo podmiot prywatny, będziemy mogli go zakupić po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Zaświadczenie ma potwierdzić, że otrzymaliśmy dodatek węglowy, albo złożyliśmy deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Brak takiego dokumentu sprawi, że nie będzie można dokonać zakupu węgla taniej.

Kto może kupić tani węgiel?

Węgiel za 2000 zł mogą kupić osoby, które ogrzewają gospodarstwa domowe piecem węglowym. Taka cena przysługuje wszystkim osobom, które wnioskowały o dodatek węglowy i tym, które nie składały wniosku, ale spełniają warunki programu. Podstawowy dokument, który będzie weryfikowany przy zakupie to deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotycząca tego, że węgiel stanowi podstawowe źródło ogrzewania budynku.

Zakupu węgla w preferencyjnej cenie będą mogły dokonać tylko uprawnione do tego gospodarstwa domowe. Prawo do zakupu tańszego węgla od gminy może zostać przyznane tylko raz na dane gospodarstwo domowe. Jeżeli pod jednym adresem mieszka ich kilka, to każde z nich może wnioskować osobno o tańszy opał.

Gdzie złożyć wniosek o węgiel za 2000 zł?

Jeśli zamierzamy kupić paliwo stałe w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, należy złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla.

Natomiast, jeśli nasza gmina nie prowadzi sprzedaży węgla, możemy złożyć wniosek w gminie sąsiedniej lub w innym podmiocie. W takiej sytuacji należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowy. Wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłat, a czekać na nie możemy do 14 dni.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej w gospodarstwie domowym
 • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe
 • informację o wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o jego wypłatę.

Co znajdzie się we wniosku do gminy?

Każda gmina opracowała własne wzory wniosków. Można znaleźć je na stronach internetowych lub w urzędach gminy.

W ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe są wymienione następujące informacje, które powinny znaleźć się we wniosku:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres gospodarstwa domowego, do którego chcemy zakupić węgiel
 • adres e-mail/ numer telefonu
 • informacja o ilości paliwa stałego, jaką chcemy zakupić w ramach zakupu preferencyjnego
 • informację czy wcześniej dokonaliśmy zakupu preferencyjnego wraz z informacją o ilości nabytego paliwa stałego
 • oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na którego rzecz jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach.

Informacje, które przedstawimy we wniosku o zakup węgla po 2000 zł za tonę, składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu trzeba zawrzeć klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wnioski o zakup węgla od gminy można złożyć w formie pisemnej w urzędzie gminy albo elektronicznie przez internet. Jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku online, trzeba potwierdzić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, posiadać profil zaufany albo uwierzytelnić podpisem osobistym.

Wnioski są weryfikowane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Oni także decydują o zakresie wypłacenia dodatku węglowego.

Jak złożyć zamówienie na tani węgiel?

Należy złożyć zamówienie w urzędzie gminy albo skontaktować się z osobą wyznaczoną przez urząd, która jest odpowiedzialna za zamawianie węgla. Najlepiej będzie z tym nie zwlekać, ponieważ gminy mają ograniczone ilości taniego węgla i obowiązuje kolejka. Następnie trzeba czekać na dalsze informacje, czyli kiedy będzie przewidziana dostawa. 

Nie wszystkie gminy oferują dostarczenie węgla do naszego domu, dlatego może okazać się, że sami będziemy musieli przetransportować go z magazynu albo innego wyznaczonego miejsca. Za węgiel zapłacimy przy odbiorze, dlatego na wyznaczoną datę trzeba przygotować odliczoną gotówkę albo pamiętać o uregulowaniu płatności przelewem.

Ile węgla można kupić od gminy w preferencyjnej cenie?

Całkowita ilość węgla, jaką możemy kupić od gminy to trzy tony.

Wprowadzone zostało jednak ograniczenie ilości węgla, jaką można zakupić na jedno gospodarstwo domowe w tym roku. Wiąże się to z koniecznością zachowania płynności dostaw i sprzedaży. Do 31 grudnia będziemy mogli kupić do 1,5 tony na gospodarstwo domowe w preferencyjnej cenie 2000 zł. Resztę zakupimy dopiero na początku stycznia 2023 roku.

Od kogo gminy zakupią węgiel?

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe przewiduje, że gminy, spółki gminne i związki gminne mogą zakupić węgiel od importerów za maksymalnie 1500 zł za tonę, a sprzedać mieszkańcom za cenę nie wyższą niż 2000 zł za tonę. W niektórych gminach do ceny węgla doliczone zostaną koszty jednorazowej usługi transportu z magazynu do gospodarstwa domowego.

Spółki, które mogą sprzedawać węgiel do gmin po cenach preferencyjnych to:

 • Polska Grupa Górnicza
 • PGE Paliwa
 • Węglokoks
 • Węglokoks Kraj
 • Tauron Wydobycie
 • LW Bogdanka

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek na zakup węgla za 2000 zł albo wniosek o wydanie zaświadczenia na kupno węgla musimy złożyć do 15 kwietnia 2023 roku. Później wnioski nie będą już rozpatrywane.

Klaudia Katarzyńska 

Czytaj też: Ważna zmiana od stycznia 2023. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe zasady

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: węgiel | Dodatek węglowy | ceny węgla | węgiel od gminy

Reklama

Reklama

Reklama