Reklama

Reklama

Coraz mniej czasu, by dostać dodatkowe 3 tys. zł. Nie przegap tego terminu

Wciąż można składać wniosek o dodatek węglowy. To jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe dla osób, dla których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Gdzie pobrać wniosek o dodatek węglowy i jak poprawnie go wypełnić?

Dodatek węglowy. Do kiedy można składać wniosek?

Chcąc otrzymać jednorazową dopłatę należy złożyć wniosek w podanym w ustawie o dodatku węglowym terminie. Ustalono, że wniosek o dodatek węglowy można składać maksymalnie do 30 listopada 2022 roku.

Należy pamiętać, że wskazane we wniosku źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

Dodatek węglowy. Gdzie pobrać wniosek?

Aktualnie obowiązujący rządowy wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712).

Reklama

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest TUTAJ. Wnioski są także dostępne na stronach internetowych urzędów gmin.

Dokument należy wydrukować, wypełnić i złożyć w odpowiednim urzędzie.

Dodatek węglowy. Jak wypełnić wniosek?

Osoba, która stara się o otrzymanie dodatku węglowego, musi podać we wniosku swoje podstawowe dane, takie jak:

  • imię,
  • nazwisko,
  • PESEL,
  • dane dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • dane gospodarstwa domowego,
  • miejsce zamieszkania (członkowie gospodarstwa domowego nie muszą być zameldowani pod tym adresem. W tej sekcji należy podać adres, pod którym się mieszka),
  • inne osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego (należy wymienić wszystkich członków rodziny, z którymi prowadzi się gospodarstwo domowe. Jeżeli gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", trzeba wpisać liczbę członków, wliczając również siebie. Jeżeli wniosek składa się w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków gospodarstwa domowego, należy wydrukować dodatkową stronę wniosku, aby wpisać dane pozostałych osób),
  • numer rachunku bankowego,
  • informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe (należy zaznaczyć: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, należy zaznaczyć główne źródło ogrzewania, takie samo jak wskazane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Wnioskodawca, którego ogrzewanie jest realizowane przez lokalną sieć ciepłowniczą, musi załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku. To sytuacje, gdy budynek jest ogrzewany przez kotłownię zasilaną węglem kamiennym, znajdującą się w innym budynku.

Dodatek węglowy. Kiedy wypłata pieniędzy?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Sejmu, gminy będą miały do dwóch miesięcy na wypłatę, przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacane będą do 30 grudnia 2022 r. Czas ten liczy się od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Rząd przekazał, że pierwsze wypłaty dodatku węglowego ruszyły 19 września 2022 r. Na początku jednak są to pieniądze przekazywane gminom. Następnie one będą wypłacać je w pierwszej kolejności tym, którzy złożyli wniosek w pierwszym terminie i nie budzi on zastrzeżeń formalnych.

Zobacz też:

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy