Reklama

Reklama

Studenci UW nie wrócą do zajęć stacjonarnych. Semestr letni ma się odbywać w trybie zdalnym

Jak wynika z zarządzenia rektora uczelni, większość zajęć w semestrze letnim na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się w trybie zdalnym. Podobnie, z niewielkimi wyjątkami, zorganizowane będzie egzaminowanie i zaliczenia.

W zarządzeniu rektora UW prof. Alojzego Nowaka określono zasady organizacji kształcenia na tej warszawskiej uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Z dokumentu opublikowanego w poniedziałek wynika, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy, również dyplomowe i zaliczenia kończące zajęcia, przeprowadzone będą w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jednak w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zajęć praktycznych, egzaminy, zaliczenia końcowe oraz egzaminy dyplomowe mogą w części lub w całości zostać przeprowadzone w obiektach UW.

Reklama

Co z praktykami i zajęciami w laboratoriach?

Stacjonarnie mogą odbywać się wyłącznie zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia praktyczne), w szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckich praktyk zawodowych. Aby było to możliwe, wymagane będą specjalne zarządzenia szefów poszczególnych jednostek organizacyjnych, np. jednostki dydaktycznej. Zajęcia stacjonarne mogą odbywać się z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z poniedziałkowego zarządzenia wynika, że zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz ogólnouniwersyteckie lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Także zajęcia wychowania fizycznego w letnim semestrze będą odbywać się w trybie zdalnym albo na podstawie zarządzenia dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w obiektach UW z zachowaniem wymogów higienicznosanitarnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy