Reklama

"Reforma ochrony zdrowia powinna być projektem ponadpartyjnym"

Dr Sławomir Gonciarz, ekspert Nowoczesnej, uważa, że reforma modelu ochrony zdrowia w Polsce powinna być projektem ponadpartyjnym. W stolicy odbyła się regionalna konwencja programowa Nowoczesnej w sprawie ochrony zdrowia.

"Reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce powinna opierać się na dwóch założeniach. Pierwszy to konstytucyjny obowiązek bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, jakichkolwiek propozycji w ochronie zdrowia, musi się mieścić w ramach konstytucji. Jeśli chcielibyśmy zrobić coś innego, to jest to  wywracanie systemu" - powiedział Gonciarz, krajowy koordynator sieci eksperckiej "Lepsza Polska" partii w sprawach zdrowia.

Drugie założenie to stworzenie modelu ochrony zdrowia, który byłby projektem ponadpartyjnym. "I stworzenie w nim takich zabezpieczeń, aby uniemożliwić w nim dokonywanie zmian na doraźne potrzeby polityczne, czyli to, co się w tej chwili dzieje" - dodał.

Reklama

Według niego, wynikają z tego trzy podstawowe filary, w których działania mogłyby doprowadzić do stworzenia sensowego systemu. Pierwszy filar dotyczy systemu organizacji ochrony zdrowia wraz z zasadami jego finansowania i sposobem dystrybucji środków do placówek ochrony zdrowia. Drugi filar to wprowadzenie efektywnego zarządzania placówkami medycznymi, a trzeci - zwiększenie dostępności usług medycznych dla obywateli.

Gonciarz powiedział, że jeśli chodzi o filar pierwszy, to należy zmienić od podstaw system ochrony zdrowia. "Bez tego nie ma szans na dokonanie jego naprawy, nawet jeśli zwielokrotnimy nakłady finansowe. Jest to po prostu studnia bez dna" - podkreślił.

Podstawowym założeniem zmiany powinno być - jak mówił - finansowanie wszystkich etapów ochrony zdrowia przez jedną jednostkę organizacyjną. "Rozumiem ją jako swego rodzaju odpowiednik NFZ. Czyli ktoś, kto te pieniądze zbiera, a potem wydaje. Jeżeli to nie będzie połączone, jeżeli jedna jednostka organizacyjna nie będzie śledziła procesu wydawania pieniędzy od profilaktyki przez leczenie do rekonwalescencji, to nigdy nie uda nam się tego dobrze przygotować" - dodał.

Według niego należy wprowadzić systemy ochrony zdrowia oparty na obowiązkowym powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wraz z dodatkowym dobrowolnym systemem ubezpieczeń. Gonciarz podkreślił, że należy także położyć nacisk na profilaktykę, bo "dawno temu już stwierdzono, że milion dolarów wydany na profilaktykę generuje 10 mln dolarów oszczędności w leczeniu". Profilaktyka zdrowia powinna być połączona z edukacją prozdrowotną - ocenił.

Jak mówił, istotne znaczenie w systemie ochrony zdrowia powinno odgrywać leczenie podstawowe m.in. lekarze rodzinni.

Kolejnym ważnym elementem systemu jest opieka poszpitalna, czyli leczenie rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, długotrwałe, w tym również świadczenia o charakterze rentowym.

Gonciarz wskazał, że placówki medyczne powinny być rozliczane nie z kontraktowania, tylko z efektów leczenia. "Do tego potrzebna jest zoptymalizowana wycena procedur medycznych, którą trzeba zrobić na podstawie realnie ponoszonych kosztów" - dodał.

Jego zdaniem, za wzrostem nakładów na ochronę zdrowia musi iść rozdzielenie wysokospecjalistycznych usług medycznych od pozostałych usług. Pierwsze powinny być finansowane z budżetu państwa, a drugie - z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Należy także wykorzystać potencjał prywatnego rynku usług medycznych w Polsce - dodał.

Zwiększenie dostępu do usług medycznych wymaga zwiększenia dostępności uczelni medycznych - mówił Gonciarz. "Nie może być tak, że rektorzy nie dostają 100 proc. środków na kształcenie i muszą sobie te pieniądze wypracowywać" - dodał. Opowiedział się za zlikwidowaniem barier dostępu do stażów podyplomowych. Powstać powinny perspektywiczne ścieżki rozwoju zawodowego dla wszystkich zawodów medycznych, nie tylko dla lekarzy, ale także dla pielęgniarek, techników medycznych czy ratowników - wywodził Gonciarz.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy, ma powstać system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) czyli tzw. sieć szpitali. Placówki będą do niej kwalifikowane po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy