Reklama

Reklama

Po nawałnicach wsparcie z UE otrzymają trzy województwa

Wsparciem ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej objęte zostaną samorządy i instytucje z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego - poinformował PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister nawiązał do czwartkowego komunikatu Komisji Europejskiej, która poinformowała o rekomendowaniu przyznania Polsce 12,2 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na likwidację skutków ubiegłorocznych nawałnic.

Polska aplikowała o środki z FSUE po oszacowaniu strat spowodowanych przez burze i nawałnice, które nawiedziły północną część Polski w sierpniu 2017 r., powodując ogromne straty gospodarstw domowych oraz Skarbu Państwa - przypomniał Kwieciński.

Jak wyjaśnił - wsparciem ze środków FSUE objęte zostaną samorządy i instytucje z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Pomoc z FSUE będzie miała formę dotacji uzupełniającej wydatki publiczne państwa i zwykle przewidziana jest na finansowanie działań prowadzonych w celu naprawienia szkód, które zasadniczo nie podlegają ubezpieczeniu.

Reklama

W najbliższych dniach spodziewane jest wydanie oficjalnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przyznania Polsce środków w ramach FSUE. Następnie, KE przekaże ją do zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę. Środki zostaną przekazane Polsce niezwłocznie po zatwierdzeniu przez obie instytucje - poinformował minister inwestycji i rozwoju.

Dodał, że działania w sprawie przygotowania wniosku o wsparcie z FSUE koordynowane były przez MSWiA we współpracy z MIiR i Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE.

FSUE został utworzony w celu pomocy państwom członkowskim, borykającym się ze skutkami klęsk żywiołowych, zarówno na terenie całego kraju jak i poszczególnych regionów. Pomoc w ramach FSUE możliwa jest w przypadku tzw. poważnych klęsk żywiołowych, które interpretowane są przez organy UE jako powodujące straty o wartości większej niż 3 mld euro.

Nawałnice w sierpniu 2017 roku największe szkody wyrządziły w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W wyniku nocnej wichury zginęły dwie nastoletnie uczestniczki obozu harcerskiego w Suszku na Pomorzu, a poza dwoma harcerkami były jeszcze cztery ofiary śmiertelne. Poszkodowane zostały 62 osoby, w tym 23 strażaków. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to budynki mieszkalne. Ogromne szkody nawałnice wyrządziły w lasach. Z szacunków Lasów Państwowych wynikało, że straty wyniosły 7,7 mln m sześc. powalonych drzew oraz 38 tys. ha zniszczonych lasów.

W 2017 roku zaraz po przejściu nawałnic rząd uruchomił pieniądze pochodzące z rezerwy celowej budżetu przeznaczonych na pomoc mieszkańcom. W sumie była to kwota w wysokości 109,5 mln zł. Były to środki przeznaczone zarówno na pomoc doraźną, jak i na remont oraz odbudowę budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama