Reklama

Reklama

Nawet kilkanaście tysięcy złotych. Niezależnie od dochodu. Czy przysługuje ci nowy dodatek?

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma częściowo pokryć wydatki związane z wychowywaniem dziecka. Starać się o rządowe wsparcie można od początku 2022 roku, a wysokość świadczenia to aż kilkanaście tysięcy złotych. Miesięczna wysokość wypłacanego rodzinnego kapitału opiekuńczego zależy od samych rodziców. Program kosztował państwo już ponad 3 mld zł, a my sprawdzamy, komu przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy oraz jaka dokładnie jest jego wysokość.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to jedno z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. To nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca, które działa od 1 stycznia 2022 r. Prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dla kogo rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i przeznaczone jest na drugie i każde kolejne dziecko. Dla kogo rodzinny kapitał opiekuńczy? Kapitał opiekuńczy przysługuje:

Reklama

  • matce dziecka;
  • ojcu dziecka;
  • osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego  przysposobienia.

Jednocześnie musi zostać spełniony warunek mówiący o tym, że dziecko mieszka wspólnie z opiekunem i jest przez niego utrzymywane. Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawowana jest opieka naprzemienna, świadczenie trafia do obojga rodziców w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczego należy złożyć do ZUS. Rodzic dziecka wypełnia wniosek RKO-R, natomiast osoba, która wstąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka, składa RKO-O. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć tylko drogą elektroniczną.

Jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy? Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Oprócz tego rodzice mogą skorzystać z portalu Emp@tia. Tu warunkiem jest posiadanie numeru PESEL dziecka. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć także poprzez stronę internetową swojego banku

Ile wynosi rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy wynosi do 12 tys. zł. Ostatecznie o wysokości przyznawanego świadczenia decyduje rodzic. Ten finalnie wybiera, czy chce otrzymywać rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 500 zł przez 24 miesiące lub 1000 zł przez 12 miesięcy

W czasie wypłaty można raz zmienić decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego może zostać obniżona o 500 zł. To w sytuacji, kiedy wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy zostanie złożony po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc.

Podobne zasady dotyczą w przypadku postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego zostanie obniżony po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym nastąpiło wystąpienie do sądu opiekuńczego.

Jeżeli dziecko ukończyło 12. miesiąc, ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. Jak tłumaczy ZUS, począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc.

Kiedy złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzice mogą złożyć wniosek od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc oraz do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc. Złożony w tym okresie wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc - jeżeli rodzinny kapitał opiekuńczy to 1000 zł miesięcznie;
  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc - jeżeli rodzinny kapitał opiekuńczy to 500 zł miesięcznie.

Złożony wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, oznacza pomniejszony kapitał. Ten będzie niższy o wspomniane wcześniej 500 zł

CZYTAJ TAKŻE: Zasiłek rodzinny 2022/2023. Ostatni moment, żeby złożyć wniosek o rodzinne

Te osoby nie otrzymają rodzinnego kapitału opiekuńczego

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie trafi do rodziców, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Świadczenie nie jest również przyznawane w momencie, kiedy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Kiedy jeszcze rodzinny kapitał opiekuńczy nie przysługuje? Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia nie otrzymają rodzice, którym przysługuje świadczenie za granicą o podobnym charakterze do kapitału. Ta zasada nie dotyczy  świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii.

CZYTAJ TAKŻE:

ZUS przypomina o ważnym terminie. Jeśli go przegapisz, ominie cię kilkaset złotych dodatku

500 czy 800 plus? Jasna deklaracja z ministerstwa

Polacy nie chcą podwyżki 500 plus. Zaskakujące wyniki sondażu

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy