Reklama

Reklama

Nawet 20 tys. zł dofinansowania dla rolników. Z wnioskiem trzeba się pospieszyć

Trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany dachu z azbestem, które pokrywają budynki w gospodarstwie rolnym. Trwający nabór to aż 65 milionów złotych, a warto wiedzieć, że tych łącznie będzie aż sześć. Sprawdzamy więc, jak i kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na program utylizacji azbestu przeznaczy 325 mln zł. Pieniądze nie trafią jednak do rolników od razu, ponieważ wsparcie rozłożono na kilka lat i potrwa do 2025 roku. O dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy zgłosiło się już ponad 1100 właścicieli gospodarstw rolnych. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem?

Utylizacja azbestu: kto może złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany dachu?

Wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem może złożyć rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu z mocy ustawy. Na pieniądze może liczyć pełnoletni właściciel budynku lub jego współwłaściciel, na którym będzie wymieniane pokrycie. Jednocześnie wsparcie utylizacji azbestu wymaga posiadania numeru identyfikacyjnego gospodarstwa rolnego.

Reklama

Kolejny warunek mówi o tym, że wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem mogą składać rolnicy, którym przyznano dopłaty bezpośrednie za rok poprzedzający rok złożenia wniosku. Aby zdobyć dofinansowanie, należy spełnić wszystkie warunki jednocześnie

CZYTAJ TAKŻE: Ważna wiadomość dla rolników. Chodzi o setki milionów złotych

Wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem będzie rozpatrywany w oparciu o ranking. Na dodatkowe punkty mogą liczyć tak zwani młodzi rolnicy, którzy dostaną do 5 punktów. Utylizacja azbestu będzie prostsza również w rejonach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa

Ile wynosi dofinansowanie do utylizacji azbestu?

Rolnicy mogą liczyć na maksymalnie 20 tys. zł dofinansowania. Wynika to z faktu, że Krajowy Plan Odbudowy zakłada wsparcie utylizacji azbestu w wysokości 40 zł na metr kwadratowy. Natomiast limit powierzchni dachu, który można wymienić z dopłatą wynosi 500m².

Dofinansowanie wymiany duchu z azbestem może przyjąć formę zaliczki. Ta wypłacana jest na poczet nowych inwestycji na dach w wysokości do 50% przyznanej dotacji. Wymogiem jej przyznania jest zgoda na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Do kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem?

Rolnicy wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem mogą składać od 17 października. Nie można ich składać osobiście ani w biurze powiatowym, ani w regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o utylizację azbestu będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną do 15 listopada 2022 roku.

Wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem należy złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. ARiMR na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni od dnia zakończenia naboru. Do tego czasu nie wlicza się dni koniecznych na uzupełnienie dokumentów czy wyjaśnienia rolnika

Jeżeli ARiMR uzna za stosowane przeprowadzenie kontroli na miejscu, wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem zostanie rozpatrzony w ciągu 60 dni. Aby uzyskać pomoc w utylizacji azbestu, nie można rozpocząć wymiany eternitu przed złożeniem wniosku. 

Rolnik, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu dofinansowania, na wymianę dachu ma 12 miesięcy. Co ważne, jeszcze przed zakończeniem inwestycji i rozliczeniem się z ARiMR, rolnik ma obowiązek zgłosić wymianę pokrycia dachowego gminie

Wymiana dachu z azbestem: co musi znaleźć się we wniosku?

Wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem musi zawierać planowaną powierzchnię dachu oraz termin realizacji utylizacji azbestu. Do wniosku należy dołączyć również plan finansowy przedsięwzięcia. Jakie jeszcze dokumenty są potrzebne? Wniosek powinien zawierać:

  • dokument potwierdzający włas­ność nieruchomości;
  • plan sytuacyjny przedsięwzięcia i rysunek dachu, jeżeli realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • kopię projektu budowlanego w przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • kopię zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w tym prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, gdy jest wymagane takie zgłoszenie.

Wniosek o dofinansowanie wymiany dachu z azbestem musi zawierać również kopię pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest w celu ich odbioru i utylizacji.

CZYTAJ TAKŻE:

Rolnicy i handlowcy zadowoleni z zamrożonych cen prądu. "To zahamuje wzrost cen"

Węgiel z PGG dla rolników. "Program cieszy się dużym zainteresowaniem"

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy