Reklama

Ferie 2022. Uczniowie z pięciu województw wracają do nauki

Uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego wracają w poniedziałek do nauki. Młodsi z nich będą uczyć się stacjonarnie, natomiast starsze dzieci wrócą do nauki zdalnej. Ferie rozpoczęli teraz uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, którzy odpoczywać będą do 13 lutego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, od minionego czwartku do 27 lutego 2022 r. zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostały zawieszone. W ich miejsce wprowadzono naukę zdalną.

Ferie 2022. Terminy zimowego wypoczynku

Bez zmian pozostały terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

W sobotę 29 stycznia ferie rozpoczęli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego (formalnie ich ferie zaczynają się w poniedziałek); odpoczywać będą do 13 lutego. Jeszcze przez tydzień do 6 lutego ferie mają uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; dla nich ferie zaczęły się 22 stycznia.

Reklama

Jako ostatni w tym roku - od 12 do 27 lutego - ferie będą mieć uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego. Starsi z nich - z klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - od czwartku uczą się zdalnie, młodsi z klas I-IV uczą się stacjonarnie w szkołach.

Nauka stacjonarna w szkołach. Dla kogo?

W szkołach podstawowych specjalnych o tym, czy uczniowie klas V-VIII mają zajęcia stacjonarne, czy zdalne decyduje dyrektor. Tak samo w szkołach specjalnych ponadpodstawowych. Dotyczy to także szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych i dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach, czyli w zerówkach, uczą się stacjonarnie w szkołach. Tak samo stacjonarnie pracują placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne).

Nie ograniczono też stacjonarnego funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także burs i internatów.

W szkołach, których funkcjonowanie zostało ograniczone, dyrektor ma obowiązek zorganizowania zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły, dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć zdalnych w domu.

Egzaminy w szkołach a nauka zdalna

Rozporządzenie nie ogranicza stacjonarnego funkcjonowania szkół, centrów i placówek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych.

Możliwe jest organizowanie na terenie szkoły konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz dla uczniów przygotowujących się do matury. Możliwe jest też na terenie szkoły organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów wiedzy.

W szkołach artystycznych dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego można organizować konsultacje. Analogicznie - możliwe jest organizowanie konsultacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, centrach kształcenia zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Przepisy zezwalają też na organizowanie stacjonarnie zajęć praktycznych w szkolnictwie zawodowym, a także praktyk zawodowych i zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Czytaj też: Korepetycje przedmaturalne - ostatni dzwonek. Sprawdź, ile trzeba zapłacić

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ferie zimowe | powrót do szkół | nauka zdalna

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy