Reklama

Reklama

Biskupiec: Zarzuty dla burmistrza i prezesa spółki komunalnej

Zarzuty niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu spółki komunalnej postawiła prokuratura burmistrzowi Biskupca (woj. warmińsko-mazurskie) oraz prezesowi tamtejszego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi o sprzedaż nieruchomości gminnych na rzecz koncernu branży meblarskiej EGGER.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny, prokurator ogłosił 10 lutego prezesowi zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Biskupcu (PWiK) zarzuty niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Szkoda w wysokości 5,9 mln zł

Zarzuty dotyczą tego, że od kwietnia 2015 do kwietnia 2017 r. prezes spółki komunalnej, będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi tego przedsiębiorstwa, w wyniku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem przez gminę Biskupiec za cenę ok. trzech mln zł, nie dopełnił obowiązku ponownego oszacowania ich wartości.

Reklama

Według prokuratury, prezes spółki komunalnej musiał to zrobić, gdyż nastąpiła zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co spowodowało podniesienie wartości nieruchomości do 8,9 mln zł. Tym samym prezes spółki komunalnej wyrządził szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 5,9 mln zł, w mieniu przedsiębiorstwa - wyjaśnił prokurator. 12 lutego podobny zarzut prokurator ogłosił burmistrzowi Biskupca.

"Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili złożenia wyjaśnień. Za te czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności"- dodał.

Wobec prezesa PWiK prokurator zastosował zakaz zajmowania stanowisk w spółce.

Kontrole CBA

Prokuratorskie śledztwo dotyczy procedur zakupu ziemi na potrzeby jednej z największych inwestycji w woj. warmińsko-mazurskim, fabryki płyt wiórowych koncernu EGGER w Biskupcu. Postępowanie to wynik kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak informowało w 2018 roku CBA, postępowania kontrolne dotyczyły określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji wybranych decyzji podejmowanych przez Urząd Miejski w Biskupcu w związku z realizacją umowy inwestycyjnej z 20 kwietnia 2015 r. zawartej z Horizont Project Development Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o.

Kontrole dotyczyły przede wszystkim rozporządzenia przez Urząd Miejski w Biskupcu mieniem komunalnym m.in. w związku z bezprzetargowym zbyciem nieruchomości gminnych o wartości około trzech mln zł na rzecz firmy EGGER za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp.z o.o.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy