Reklama

Stan wyjątkowy w Polsce

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:34) Aktualizacja Wtorek, 12 września 2023 (12:14)
Stan wyjątkowy w Polsce to stan nadzwyczajny, który został wprowadzony wzdłuż granicy polsko-białoruskiej 2 września 2021 przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek Rady Ministrów. Początkowo miał obowiązywać przez 30 dni, jednak przedłużono go do 30 listopada 2021 roku.
Stan wyjątkowy w Polsce - najważniejsze informacje
/Straż Graniczna /Archiwum

Stan wyjątkowy w Polsce - najważniejsze informacje

  • Kraj:

    Polska

Stan wyjątkowy w Polsce - geneza

Stan wyjątkowy w Polsce w 2021 roku był pierwszym przypadkiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na terenie kraju z formalnym powołaniem się na konstytucyjne przepisy o stanach nadzwyczajnych od czasu ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku. Jest to również pierwsza taka sytuacja pod rządami obecnej Konstytucji z 1997 roku.

Okoliczności wprowadzenia stanu wyjątkowego w Polsce w 2021 roku 31 sierpnia 2021 Rada Ministrów złożyła wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części kraju. Powodem było zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z kryzysem migracyjnym oraz ćwiczeniami wojsk rosyjsko-białoruskich o kryptonimie ZAPAD przy granicy polsko-białoruskiej. 2 września Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie, które weszło w życie jeszcze tego samego dnia.

Stan wyjątkowy w Polsce - przebieg

Stan wyjątkowy obowiązywał wówczas w 115 miejscowościach województwa podlaskiego oraz 68 miejscowościach województwa lubelskiego. 1 października 2021 r oku Prezydent przedłużył stan wyjątkowy na obszarze części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego o kolejne 60 dni. Stan wyjątkowy obowiązywał do 30 listopada 2021 roku. W związku z rozporządzeniami Ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego od 1 grudnia 2021 roku do końca czerwca 2022 roku na terenie 183 miejscowości obowiązuje jednak zakaz przebywania przy granicy polsko-białoruskiej.

Stan wyjątkowy Ograniczenia w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Polsce w 2021 roku.

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Polsce w 2021 roku, na terenach nim objętych obowiązywały następujące restrykcje: 
  • zawieszono prawo do organizowania zgromadzeń, imprez masowych, imprez artystycznych i rozrywkowych w ramach działalności kulturalnej.
  • wprowadzono obowiązek noszenia przy sobie dowodu osobistego w miejscach publicznych, (bądź też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie ukończyły 18 r.ż.).
  • wprowadzono zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, (nie dotyczy on mieszkańców oraz osób pracujących na jego terenie).
  • wprowadzono zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych miejsc, obiektów lub obszarów infrastruktury granicznej, o ile stanowią one tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej, policji albo wojska.
  • ograniczono dostęp do informacji publicznej w związku z czynnościami prowadzonymi na terenie objętym stanem wyjątkowym.
  • wprowadzono zakaz noszenia przy sobie broni palnej, materiałów wybuchowych i amunicji oraz innych rodzajów broni

Stan wyjątkowy w Polsce - Wiadomości

Stan wyjątkowy w Polsce - Wideo