Reklama

Ministerstwo Zdrowia

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 (10:33) Aktualizacja Wtorek, 25 kwietnia 2023 (14:19)
Ministerstwo Zdrowia (MZ) to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia - najważniejsze informacje
Ministerstwo Zdrowia /Maciej Łuczniewski /Reporter

Ministerstwo Zdrowia - najważniejsze informacje

Ministerstwo Zdrowia (MZ) to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia. Powstało w 1918 roku jako Ministerstwo Zdrowia Publicznego Opieki Społecznej i Ochrony Prac. W 1923 roku zostało zlikwidowane, a jego obowiązki przejął parlament Służby Zdrowia. Pod nazwą Ministerstwa Zdrowia zaistniało w 1945 roku. W 1960 roku instytucja była przekształcona na Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, by w 1999 roku przywrócić do poprzedniej nazwy – Ministerstwa Zdrowia. 

Do podstawowych zadań MZ należy: nadzorowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), koordynowanie programów zdrowotnych i związanych z lecznictwem uzdrowiskowym, nadzorowanie działania Państwowego Ratownictwa Medycznego, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zawodów medycznych, a także opracowywanie i koordynowanie realizacji programów zdrowotnych. 

W Ministerstwie Zdrowia wyróżnia się następujące komórki organizacyjne: gabinet polityczny ministra zdrowia, departamenty, które są powołane do realizacji merytorycznych zadań ministra zdrowia oraz biura, których celem jest realizacja zadań związanych z obsługą ministerstwa oraz w zakresie obsługi ministra zdrowia.
 
Od 26 sierpnia 2020 roku ministrem zdrowia jest Adam Niedzielski. Szef MZS powołuje m.in. konsultantów krajowych w zakresie ochrony zdrowia, których wybiera spośród specjalistów z medycyny, farmacji innych dziedzin. 

Temat Ministerstwo Zdrowia znajdziesz również w serwisie:

Ministerstwo Zdrowia - Wiadomości

Ministerstwo Zdrowia - Wideo