Reklama

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Poniedziałek, 17 października 2022 (18:54)AktualizacjaŚroda, 22 listopada 2023 (09:11)

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) to polski urząd, który realizuje powierzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Jest również wsparciem organizacyjnym oraz merytorycznym dla Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W 2018 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zatrudniało 72 pracowników i dysponowało budżetem w wysokości 14,8 miliona złotych.

Siedziba Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Siedziba Biura Bezpieczeństwa Narodowego /Adam Burakowski/REPORTER/Reporter

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

  • Rok założenia:31.01.1991
  • Siedziba:Warszawa
  • Przewodniczący:
  • Rodzaj:państwowa

Powstanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Powołanie BBN nastąpiło w drodze zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy w dniu 31 stycznia 1991 roku. Dokument ustalał zasady i tryb działania, a także skład Komitetu Obrony Kraju. Pod koniec 1991 roku, dokładnie 25 października, weszła w życie ustawa o powszechnym obowiązku obrony.

Obecnie do działalności Biura Bezpieczeństwa Narodowego stosuje się przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku, a także zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie organizacji i zakresu działania Biura.

BBN — siedziba

Siedziba Biura Bezpieczeństwa Narodowego mieści się w Warszawie. Budynek BBN znajduje się przy ulicy Karowej 10. W 2005 roku na dachu siedziby oddano do użytku wielofunkcyjne lądowisko dla śmigłowców „Sokół”, którego właścicielem i zarządcą jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN to osoba w randze sekretarza stanu, która jest wyznaczana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do kierowania pracami Biura. Zastępcy Szefa BBN są powoływani i odwoływaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Szefa Biura.

Pierwszym Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był Jerzy Milewski, który sprawował tę funkcję od 8 lutego 1991 do 13 czerwca 1994 roku. Od 10 października 2022 roku funkcję Szefa BBN sprawuje powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej major Jacek Siewiera.

BBN — zakres działania

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności powierzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zadaniem BBN jest monitorowanie i analizowanie strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego oraz opracowywanie dokumentów o charakterze strategicznym.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wspiera merytorycznie i organizacyjnie Radę Bezpieczeństwa Narodowego oraz współpracuje z organami władzy publicznej i organizacjami społecznymi w sprawach z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - Wiadomości

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - Wideo