Reklama

Maciej Berek

Wtorek, 19 grudnia 2023 (13:24)AktualizacjaCzwartek, 21 grudnia 2023 (15:09)

Maciej Berek to polski radca prawny, doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, a także ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. W latach 2007-2015 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Od 13 grudnia 2023 roku jest Członkiem Rady Ministrów, przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów w trzecim rządzie Donalda Tuska.

Maciej Berek
Maciej Berek/Jacek Dominski/REPORTER/East News

Maciej Berek

  • Data urodzenia:12.05.1972
  • Miejsce urodzenia:Gdańsk
  • Kraj urodzenia:Polska

Maciej Berek - wykształcenie

Maciej Berek ma wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

W 2016 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma uprawnienia radcy prawnego.

Maciej Berek - kariera zawodowa

W 1997 roku Maciej Berek pracował w kancelarii Senatu, gdzie był m.in. legislatorem i zastępcą dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego. 

W latach 1997-2022 Maciej Berek pracował także jako dyrektor generalny biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, a także wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli

W latach 2007-2015 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji, a w latach 2008-2015 był sekretarzem Rady Ministrów.

Przez dwie kadencje (w latach 2009-2017) był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Jako radca prawny współpracował m.in. z Krajową Radą Radców Prawnych, Pracodawcami RP, a także Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych.

Dr. Maciej Berek ma także duże doświadczenie jako nauczyciel akademicki. W 2017 roku został adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Jest autorem wielu publikacji szczególnie dotyczących prawa konstytucyjnego i finansów publicznych.

Maciej Berek - kariera polityczna

W 2005 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat posła, startując z listy Platformy Obywatelskiej. 13 grudnia 2023 roku został powołany na stanowisko ministra - członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów w trzecim rządzie Donalda Tuska.

Maciej Berek - życie prywatne

Maciej Ludwik Berek pochodzi z Gdańska.

Maciej Berek - Wiadomości

Wtorek, 12 grudnia 2023 (21:54)
Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. "Za" głosowało 248 posłów, "przeciw" było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. W środę rano odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu przez...
Wtorek, 12 grudnia 2023 (10:57)
Radosław Sikorski, Bartłomiej Sienkiewicz, Tomasz Siemoniak - to między innymi oni obejmą ważne stanowiska w nowym rządzie Donalda Tuska. Nie zabraknie też debiutantów - wśród nich znajdą się: Adam...