Reklama

Grupa Wyszehradzka (V4)

Wtorek, 20 grudnia 2022 (13:39)
Grupa Wyszehradzka (V4) to nieformalna regionalna forma współpracy regionalnej obejmującej cztery państwa Środkowej Europy – Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry. Poza sąsiedztwem geograficznym i podobnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi kraje te łączą również wspólne wartości, kultura i tradycja. 
Grupa Wyszehradzka (V4) - najważniejsze informacje
Grupa Wyszehradzka /123RF/PICSEL

Grupa Wyszehradzka (V4) - najważniejsze informacje

 • Rok założenia:

  15.02.1991

 • Siedziba:

  Bratysława

 • Rodzaj:

  międzynarodowa

Grupa Wyszehradzka (V4) to nieformalna regionalna forma współpracy regionalnej obejmującej cztery państwa Środkowej Europy – Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry. Poza sąsiedztwem geograficznym i podobnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi kraje te łączą również wspólne wartości, kultura i tradycja. 

Powstanie Grupy Wyszehradzkiej 

Grupa Wyszehradzka (V4) została oficjalnie utworzona 15 lutego 1991 roku w węgierskim mieście Wyszehrad. Prezydent Polski Lech Wałęsa, prezydent Czechosłowacji Václav Havel, a także premier Węgier József Antall podpisali wówczas deklarację, w której określili warunki współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy krajami członkowskimi.

Współpraca ta obejmować miała zwłaszcza zakres tworzenia demokratycznych struktur państwowych i wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie również uczestnictwo w procesie wspólnej integracji europejskiej.

W 2004 roku wszystkie kraje V4 zostały oficjalnie członkami Unii Europejskiej. Od tego czasu Grupa Wyszehradzka jest przede wszystkim miejscem do wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących przyszłości państw członkowskich i Unii Europejskiej. 

Cele Grupy Wyszehradzkiej

Początkowo głównym założeniem Grupy Wyszehradzkiej było ożywienie współpracy pomiędzy państwami: Polską, Czechosłowacją (później Czechami i Słowacją) i Węgrami. 

Do pozostałych celów Grupy Wyszehradzkiej należą
 • wspólna współpraca z krajami zachodnimi, również w związku z przyszłą akcesją do NATO czy Unii Europejskiej
 • podtrzymywanie dobrych relacji gospodarczych z innymi państwami
 • wzajemne wsparcie i współpraca w sferze  gospodarczej, politycznej i społecznej 
Poza sprawami europejskimi, współpraca państw V4 koncentruje się wokół spraw dotyczących Europy Środkowej, wymiany informacji i wspólnego działania w zakresie edukacji, kultury i nauki. 

Do priorytetów organizacji należy zwłaszcza rozbudowa infrastruktury transportowej i umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Ponadto, występuje także mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule "V4+".

Przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej 

Przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej obejmowane jest rotacyjnie i trwa rok od 1 lipca jednego roku do 30 czerwca następnego. Program przyjmowany jest przez premierów państw członkowskich. 

Temat Grupa Wyszehradzka (V4) znajdziesz również w serwisie:

Grupa Wyszehradzka (V4) - Wiadomości

Grupa Wyszehradzka (V4) - Wideo