Reklama

Bartłomiej Sienkiewicz

Poniedziałek, 5 grudnia 2022 (12:07)
Bartłomiej Sienkiewicz to polski polityk, publicysta i historyk. Minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych w latach 2013-2014. Poseł na Sejm IX kadencji. Bartłomiej Sienkiewicz jest prawnukiem słynnego polskiego pisarza, Henryka Sienkiewicza.
Bartłomiej Sienkiewicz - najważniejsze informacje
Bartłomiej Sienkiewicz /"Gość Wydarzeń" /Polsat News

Bartłomiej Sienkiewicz - najważniejsze informacje

  • Data urodzenia:

    29.07.1961

  • Miejsce urodzenia:

    Kielce

  • Kraj urodzenia:

    Polska

  • Należy do:

Bartłomiej Sienkiewicz to polski polityk, publicysta i historyk. Minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych w latach 2013-2014. Poseł na Sejm IX kadencji. Bartłomiej Sienkiewicz jest prawnukiem słynnego polskiego pisarza, Henryka Sienkiewicza.

Bartłomiej Sienkiewicz – wykształcenie i kariera zawodowa

Bartłomiej Sienkiewicz ma wyższe wykształcenie. W 1987 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku Historia Archiwistyka na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z wykształcenia jest historykiem.

Bartłomiej Sienkiewicz do 2002 roku był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, czyli instytucji będącej częścią służb specjalnych RP.

Bartłomiej Sienkiewicz to współzałożyciel Ośrodka Studiów Wschodnich, którego był wicedyrektorem, a następnie przewodniczącym rady tej instytucji. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą w latach 2002-2013. Współpracował z prasą – między innymi z „Tygodnikiem Powszechnym”. Był również wykładowcą w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Bartłomiej Sienkiewicz – kariera polityczna

Jeszcze jako student Bartłomiej Sienkiewicz współpracował z opozycją demokratyczną. Był związany z Niezależną Oficyną Studentów w Krakowie oraz działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W styczniu 1982 roku został zatrzymany i był osadzony przez 3 dni w związku z podejrzeniem o „utrudnianie postępowania karnego”. Sprawa została jednak umorzona.

W kolejnych latach Bartłomiej Sienkiewicz był karany grzywną trzykrotnie przez kolegia do spraw wykroczeń. Powodem był udział w zajściach ulicznych, „zakłócenia porządku publicznego”, a także kolportaż ulotek. W roku 1988 był członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie, która odbyła się w dniach 25-28 sierpnia i której organizatorami była Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" oraz Ruch Wolność i Pokój.

Dnia 25 lutego 2013 roku Bartłomiej Sienkiewicz objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Został również koordynatorem służb specjalnych, otrzymując nadzór, a także zadanie koordynowania działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, CBA, jak też wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Funkcja ta została mu powierzona przez Prezesa Rady Ministrów dnia 28 lutego 2013 roku.

Bartłomiej Sienkiewicz przestał być ministrem spraw wewnętrznych 22 września 2014 roku. Uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji, startując w wyborach parlamentarnych w roku 2019. Startował z listy Koalicji Obywatelskiej. Po wyborach wstąpił do Platformy Obywatelskiej.

Bartłomiej Sienkiewicz – życie prywatne

Bartłomiej Sienkiewicz to syn Juliusza i Aliny Sienkiewiczów. Jest prawnukiem Henryka Sienkiewicza i Marii Szetkiewicz. Jest żonaty i ma czwórkę dzieci – trzech synów oraz córkę. Został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności w roku 2015.

Bartłomiej Sienkiewicz - Wiadomości

Bartłomiej Sienkiewicz - Wideo