Reklama

Reklama

Matura 2022. Rozpoczął się egzamin z geografii poziom rozszerzony

Rozpoczął się właśnie egzamin matura 2022 z geografii na poziomie rozszerzonym. To jeden z nieobowiązkowych przedmiotów, które abiturienci mieli do wyboru. O godzinie 14:00 opublikujemy w Interii arkusz CKE. Kilka minut później odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Rozpoczął się właśnie egzamin matura 2022 z geografii na poziomie rozszerzonym. To jeden z nieobowiązkowych przedmiotów, które abiturienci mieli do wyboru. O godzinie 14:00 opublikujemy w Interii arkusz CKE. Kilka minut później odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Matura 2022: Geografia - poziom rozszerzony. Arkusze CKE i proponowane odpowiedzi w Interii

W specjalny raporcie Interii "Matura 2022. Arkusze" chwilę po 14.00 opublikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

W Interii dostępne są też arkusze wraz z odpowiedziami z najpopularniejszych przedmiotów, z którymi dotychczas mierzyli się maturzyści. 4 maja, maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego. Arkusz CKE i nieoficjalne rozwiązania z tego przedmiotu znajdziecie TUTAJ

Reklama

Matura z geografii. Czego można się spodziewać?

Zgodnie z informatorem wydanym przez Centralną Komisje Egzaminacyjna osoby podchodzące do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym powinien znać m.in. poniższe zagadnienia:

 • Mapa - umiejętność czytania i interpretacji,
 • położenie i środowisko przyrodnicze Polski,
 • ludność Polski,
 • regiony geograficzne Polski,
 • Geografia Polski (środowisko przyrodnicze, zagadnienia ludnościowe, działalność gospodarcza),
 • zróżnicowanie gospodarcze świata,
 • strefy Ziemi (atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera i biosfera),
 • działalność gospodarcza na świecie,
 • kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa,
 • Ziemia we wszechświecie,
 • sąsiedzi Polski - zróżnicowanie geograficzne, przemiany,
 • Europa. Relacje przyroda - człowiek - gospodarka.

Matura 2022. Jaki wybór?

Uczniowie szkół średnich obowiązkowo podchodzą do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Kolejnym obowiązkiem jest podejście do przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tu jednak nie obowiązuje próg zdawalności, tak jak w przypadku matur na poziomie podstawowym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy