Reklama

Reklama

Polacy o Andrzeju Dudzie. Najnowszy sondaż

​46 proc. Polaków uważa, że Andrzej Duda będzie dobrze wypełniał obowiązki prezydenta; przeciwnego zdania jest 29 proc. - wynika z sondażu TNS Polska. 30 proc. ankietowanych ocenia, że Ewa Kopacz dobrze pełni obowiązki premiera, negatywną opinię wyraziło 59 proc.

Według najnowszego sondażu TNS Polska, dwóch na trzech Polaków - 67 proc. jest niezadowolonych z działania rządu. 24 proc. pozytywnie ocenia pracę Rady Ministrów.

Spośród 46 proc. ankietowanych, którzy uważają, że Andrzej Duda będzie dobrze wypełniał obowiązki prezydenta, 9 proc. wyraża taką opinię zdecydowanie, a 37 proc. jest raczej o tym przekonanych. Natomiast wśród 29 proc. którzy mają odmienną opinię, o tym, że nowy prezydent "raczej" źle będzie wypełniał obowiązki przekonanych jest 22 proc., a że będzie to robił zdecydowanie źle - 7 proc.

Reklama

Zdania w kwestii tego, jak Duda będzie pełnił obowiązki głowy państwa nie wyraziło 25 proc. badanych.

64 proc. ankietowanych jest zdania, że nowy prezydent wywiąże się ze swoich obietnic przedwyborczych - w tej grupie 11 proc. badanych uważa, że wywiąże się ze wszystkich lub prawie wszystkich obietnic a ponad połowa - 53 proc., że tylko z niektórych.

Zdaniem 25 proc. badanych, Duda nie wywiąże się ze swoich obietnicy przedwyborczych. 11 proc. ankietowanych nie wyraziło zdania w kwestii tego, czy Duda zrealizuje swe obietnice.

Z kolei na 30 proc. badanych uważających, że premier Ewa Kopacz dobrze pełni swoje obowiązki: 2 proc. uważa tak zdecydowanie, a 28 proc. raczej tak sądzi. Wśród 59 proc. badanych negatywnie oceniających działalność szefowej rządu, "raczej" negatywnie ocenia ją 40 proc., a "zdecydowanie" negatywnie 19 proc.

Opinii o tym, jak Kopacz wypełnia obowiązki premiera nie wyraziło 11 proc. badanych.

W porównaniu z sondażem z lipca o 2 pkt. proc. więcej jest opinii pozytywnych o pracy premier Kopacz. Nie zmieniła się grupa wystawiających jej negatywną ocenę. o 2 punkty proc. mniej jest tych, którzy nie wyrazili swej opinii.

Natomiast wśród 24 proc. ankietowanych dobrze oceniających działania rządu, tylko 1 proc. ma o nich zdecydowanie dobrą opinię. Spośród 67 proc. badanych wystawiających rządowi negatywną opinię, 17 proc. ocenia jego działania bardzo źle, 50 proc. - raczej negatywnie.

9 proc. ankietowanych nie oceniło jednoznacznie działań rządu.

Ocena pracy rządu - zauważa TNS Polska - utrzymuje się na podobnym jak w poprzednim badaniu. W porównaniu z wynikami z lipca o 3 pkt proc. zmalał odsetek ocen negatywnych przy jednoczesnym wzroście o 1 punkt proc. ocen pozytywnych.

Jak zaznaczono w badaniu, w sierpniu odnotowano przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi w przypadku rządu i samej premier Kopacz. Oceny netto poprawiły się w stosunku do lipca o 2 pkt. proc. w przypadku Kopacz i o 4 pkt. proc. w przypadku rządu.

Badanie przeprowadzono w dniach 7 - 12 sierpnia 2015 roku, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1024 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI).

Reklama

Reklama

Reklama