Reklama

Wanda Nowicka

Wanda Nowicka to polska polityk, działaczka społeczna i feministyczna. Posłanka na Sejm VII i IX kadencji, wicemarszałek Sejmu VII kadencji. Od 2021 roku jest wiceprzewodniczącą partii politycznej Nowa Lewica.
Wanda Nowicka - najważniejsze informacje
Wanda Nowicka /Mateusz Grochocki/East News /East News

Wanda Nowicka - najważniejsze informacje

  • Data urodzenia:

    21.11.1956

  • Miejsce urodzenia:

    Lublin

  • Kraj urodzenia:

    Polska

  • Należy do:

Wanda Nowicka to polska polityk, działaczka społeczna i feministyczna. Posłanka na Sejm VII i IX kadencji, wicemarszałek Sejmu VII kadencji. Od 2021 roku jest wiceprzewodniczącą partii politycznej Nowa Lewica.

Wanda Nowicka – wykształcenie i kariera zawodowa

Wanda Nowicka ma wyższe wykształcenie. W roku 1979 uzyskała tytuł magistra, kończąc studia z zakresu filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2009 skończyła też podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 do 2018 roku studiowała na tym uniwersytecie także bioetykę, a na jednym z paryskich uniwersytetów mieszczących się w Sorbonie podjęła studia filozoficzne.
Była nauczycielką łaciny, greki i języka angielskiego w latach 1985-1993. Prowadziła też zajęcia w Center for Women's Global Leadership w ramach Uniwersytetu Rutgersa w latach 2007-2008. Wykładała na podyplomowych studiach Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2016-2017.

Wanda Nowicka – kariera polityczna

W latach 1980-1981 była członkinią NSZZ „Solidarność”. Po 1989 roku pozostawała bezpartyjna, jednak angażowała się w działalność polityczną, poprzez współpracę z ugrupowaniami lewicowymi.
Wanda Nowicka od lat 90’ angażowała się społecznie. Współtworzyła między innymi Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum i Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Kierowała tą ostatnią do roku 2011, kiedy to zdobyła mandat poselski. Została jej honorową przewodniczącą.
Wanda Nowicka udzielała się jako ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia w ramach programu dotyczącego rozrodczości człowieka. Brała udział w międzynarodowych konferencjach, organizowanych między innymi przez ONZ czy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy – ZPRE. Była też zaangażowana w działalność ruchu polityczno-społecznego „Kongres Kobiet”.
W latach 1998–2002 byłą radną sejmiku mazowieckiego I kadencji. Do wyborów wystartowała z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jako przedstawicielka Polskiej Partii Socjalistycznej, choć później nie znalazła się w wyodrębnionej w sejmiku reprezentacji PPS. Nie udało jej się uzyskać reelekcji w wyborach samorządowych w 2002 roku, ani też zdobyć mandatu poselskiego w roku 2001. W roku 2005 wystartowała w wyborach parlamentarnych, kandydując na senatora z ramienia komitetu SLD, jednak bez powodzenia.
Została posłanką w roku 2011, startując w wyborach parlamentarnych z listy Ruchu Palikota. W listopadzie tego samego roku została wybrana na wicemarszałka Sejmu VII kadencji. Dnia 13 lutego 2013 roku została wykluczona z klubu poselskiego Ruchu Palikota. We wrześniu tego samego roku ogłosiła powstanie stowarzyszenia Równość i Nowoczesność. Po kilku miesiącach stowarzyszenie dołączyło do koalicji Europa Plus.
Nie udało jej się uzyskać reelekcji w wyborach parlamentarnych w roku 2015. Nie udało jej się też zostać europosłanką ani w roku 2014, ani w roku 2019. Zdobyła za to mandat poselski IX kadencji Sejmu, w wyborach parlamentarnych w roku 2019. Startowała z pierwszego miejsca na liście SLD, jako przedstawicielka partii Wiosna, w ramach koalicji Lewica. Została przewodniczącą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, jak również Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Kiedy partia Wiosna została rozwiązana, Wanda Nowicka została posłanką partii politycznej Nowa Lewica. W roku 2021 została wybrana na jej wiceprzewodniczącą.

Wanda Nowicka – życie prywatne

Wanda Hanna Nowicka jest córką Kazimierza Nowickiego i Ireny Witkowskiej. Jej ojciec był więźniem niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Ojczymem Wandy Nowickiej był Kazimierz Albin.
Wanda Nowicka była żoną Światosława Floriana Nowickiego, znanego filozofa, tłumacza i pisarza, urodzonego w Mediolanie w 1947 roku. Para ma trzech synów: Michała, Floriana i Tymoteusza. Po rozwodzie Światosław Florian Nowicki związał się z Magdaleną Walulik.
Wanda Nowicka została odznaczona greckim Orderem Honoru II klasy.

Wanda Nowicka - Wiadomości