Reklama

Trójkąt Weimarski

Środa, 21 grudnia 2022 (07:28)AktualizacjaCzwartek, 7 września 2023 (09:53)

Trójkąt Weimarski, a tak naprawdę Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej to grupa, która powstała w dniach 28–29 sierpnia 1991 roku w niemieckim mieście Weimar. Najważniejszym celem Trójkąta Weimarskiego jest rozwój oraz współpraca pomiędzy trzema państwami europejskimi - Polską, Niemcami i Francją.

Grafika obrazująca koncepcję Trójkąta Weimarskiego
Grafika obrazująca koncepcję Trójkąta Weimarskiego/123RF/PICSEL

Trójkąt Weimarski

  • Rok założenia:28.08.1991
  • Rodzaj:międzynarodowa
Trójkąt Weimarski czyli Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej został utworzony w dniach 28–29 sierpnia 1991 roku w Weimarze (Niemcy) przez trzech ministrów spraw zagranicznych, będących przedstawicielami Polski (Krzysztof Skubiszewski), Niemiec (Hans-Dietrich Genscher) i Francji (Roland Dumas).

Powstanie Trójkąta Weimarskiego

Do utworzenia Trójkąta Weimarskiego przyczyniły się poważne zmiany społeczno-gospodarczo-polityczne, które miały miejsce w Europie w 1989 roku. Istotne było również przejście Polski na ustrój demokratyczny. 

Powstanie organizacji określanej jako Trójkąt Weimarski poprzedziło podpisanie dwustronnych porozumień: 
  • 9 kwietnia 1991 –  Traktat przyjaźni i solidarności pomiędzy Polską a Francją,
  • 17 czerwca 1991 – Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polska a Niemcami. 
Zarówno porozumienia, jak i późniejsze zawiązanie Trójkąta Weimarskiego, miały przynieść korzyści niniejszym państwom i były jasnym znakiem gotowości do przezwyciężania podziałów pomiędzy państwami dawnego bloku zachodniego i wschodniego. 

Cele Trójkąta Weimarskiego

Za sprawą utworzenia się Trójkąta Weimarskiego, Polska zyskiwała szansę, aby wzmocnić swą pozycję na arenie międzynarodowej i bardziej otworzyć się na Zachód (później również przystąpić do Unii Europejskiej). 

Niemcy po połączeniu RFN i NRD natomiast łatwiej nawiązywać kontakty z przechodzącymi transformację państwami Europy Środkowo-Wschodniej. 

Francja zaś chciała przede wszystkim aktywnie uczestniczyć w integrowaniu państw byłego bloku wschodniego z Zachodem.

Współczesna działalność w ramach Trójkąta Weimarskiego

Obecnie Trójkąt Weimarski wciąż jest miejscem do wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla polityki europejskiej. Dochodzi do rozmów na różnych szczeblach administracji rządowej czy spotkań parlamentarzystów. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego to teraz przede wszystkim kontakty społeczne:
  • kontakty miast i regionów
  • współpraca kulturalna państw
  • spotkania i wymiana młodzieży 
Jednym z najciekawszych elementów współpracy weimarskiej jest dziś Nagroda im. Adama Mickiewicza, przyznawana za inicjatywy na rzecz pojednania i współpracy w Europie.

Trójkąt Weimarski - Wiadomości

Trójkąt Weimarski - Wideo

Piątek, 29 marca 2024 (17:45)
W najnowszym odcinku będzie o Euro 2024. Po miesiącach niepewności wiemy już, że nasza reprezentacja jedzie na mistrzostwa Europy do Niemiec. Niemiecka gospodarka nie rośnie i to duży problem dla...