Reklama

Rada Polityki Pieniężnej

Wtorek, 11 października 2022 (13:50) Aktualizacja Środa, 13 września 2023 (15:14)
Rada Polityki Pieniężne (RPP) to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Głównym zadaniem RPP jest realizacja polityki pieniężnej oraz ustalanie jej założeń. Posiada 10 członków.
Rada Polityki Pieniężnej - najważniejsze informacje
Adam Glapiński — przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Rada Polityki Pieniężnej - najważniejsze informacje

 • Rok założenia:

  01.01.1998

 • Siedziba:

  Warszawa

 • Przewodniczący:

 • Rodzaj:

  państwowa

Podstawa prawna powstania RPP

Zgodnie z zapisami art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej to jeden z organów Narodowego Banku Polskiego.

Przepisy Ustawy o Narodowym Banku Polskim sprawiły, że utworzenie organu decyzyjnego, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej, zostało ustalone na dzień 1 stycznia 1998 roku.

Rada Polityki Pieniężnej składa się z 10 członków: prezesa Narodowego Banku Polskiego, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady oraz 9 członków, którzy są powoływani w równej liczbie (po 3) przez Prezydenta RP, Sejm i Senat.

Zadania Rady Polityki Pieniężnej

Zadania Rady Polityki Pieniężnej zostały wprost określone w art. 12 Ustawy o Narodowym Banku Polskim. Należy do nich:
 • ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej, a także przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
 • dokonywanie ocen działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej,
 • składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
 • ustalanie zasad operacji otwartego rynku,
 • ustalanie wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego,
 • zatwierdzanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego oraz sprawozdania z działalności NBP,
 • ustalanie stóp rezerw obowiązkowych banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także wysokości oprocentowania,
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego NBP,
 • określanie górnych granic zobowiązań wynikających z zaciągania przez Narodowy Bank Polski pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych.

Aktualni członkowie RPP

W V kadencji Rady Polityki Pieniężnej (2022-2028) członkami Rady są:
 • Adam Glapiński — prezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Ireneusz Dąbrowski (od 21 lutego 2022 r.),
 • Wiesław Janczyk (od 23 lutego 2022 r.),
 • Cezary Kochalski (od 21 grudnia 2019 r.),
 • Ludwik Kotecki (od 26 stycznia 2022 r.),
 • Przemysław Litwiniuk (od 26 stycznia 2022 r.),
 • Henryk Wnorowski (od 21 lutego 2022 r.),
 • Joanna Tyrowicz (od 7 września 2022 r.),
 • Iwona Duda (od 7 października 2022 r.),
 • Gabriela Masłowska (od 7 października 2022 r.).

Zarobki członków Rady Polityki Pieniężnej

Stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej jest równe pod względem wynagrodzenia z wynagrodzeniem wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. Do 1 sierpnia 2021 roku wynosiło 26 476,25 zł. Po podwyżkach wynagrodzeń, jakie wprowadzono od 1 sierpnia 2021, każdy członek Rady Polityki Pieniężnej zarabia 40% więcej, co przekłada się na miesięczną pensję w wysokości 37 066,75 zł.

Temat Rada Polityki Pieniężnej znajdziesz również w serwisie:

Rada Polityki Pieniężnej - Wiadomości

Rada Polityki Pieniężnej - Wideo