Reklama

Rada Europy

Wtorek, 20 grudnia 2022 (22:51) Aktualizacja Czwartek, 7 września 2023 (09:55)
Rada Europy to najstarsza europejska organizacja polityczna, zrzeszająca obecnie ponad 40 państw, przede wszystkim z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Rada Europy powstała w celu ochrony praw człowieka, w tym między innymi prawa do prywatności.
Rada Europy - najważniejsze informacje
Sala obrad zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy /123RF/PICSEL

Rada Europy - najważniejsze informacje

 • Rok założenia:

  05.05.1949

 • Siedziba:

  Strasburg, Francja

 • Rodzaj:

  międzynarodowa

Od 1989 roku jednym z zadań nadrzędnych Rady Europy jest pełnienie roli organu nadzorczego nad przestrzeganiem praw człowieka w europejskich demokracjach postkomunistycznych i przekazywanie informacji z zakresu ochrony praw człowieka. 

Utworzenie Rady Europy

Po zakończeniu II wojny światowej pojawiła się silna potrzeba zaistnienia zintegrowanej Europy. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill powiedział w 1946 roku: „musimy zbudować pewnego rodzaju Stany Zjednoczone Europy”.

Jako drugie ważne wydarzenie będące przyczyną integracji uznaje się spotkanie przedstawicieli rozmaitych ruchów opowiadających się za bardziej zjednoczoną Europą. Był to tak zwany Kongres Europy, który odbył się w Hadze w 1948 roku. 

W wyniku ustaleń na Kongresie Europy rządy państw europejskich rozpoczęły wielostronne rokowania, aby określić kształt nowej organizacji międzynarodowej.

W maju 1949 w pałacu św. Jakuba w Londynie doszło zaś do podpisania przez przedstawicieli dziesięciu krajów zachodnioeuropejskich statutu, który utworzył Radę Europy - organizację międzynarodową o charakterze subregionalnym, otwartym wyłącznie dla państw europejskich. 

Cele Rady Europy

Rada Europy bywa postrzegana jako organizacja, której głównym zainteresowaniem jest sfera ochrony praw człowieka. System ochrony oparty na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (1950) to nie lada osiągnięcie, jednak za cele Rady Europy uznaje się ponadto:
 • polityka ochrony mniejszości narodowych, etnicznych, językowych, religijnych, kulturalnych, czy seksualnych;
 • ochrona praw migrantów oraz ludów koczowniczych
 • zainteresowanie sprawami społecznymi
 • zainteresowanie sprawami gospodarczymi
 • ochrona zdrowia
 • ochrona środowiska
 • edukacja i kultura 
 • sprawy młodzieży i sportu 
 • współpraca prawna

Struktura Rady Europy

Przyjmuje się, że do głównych organów Rady Europy należą:
 • Komitet Ministrów – międzynarodowy organ wykonawczy na szczeblu rządowym, złożony z ministrów spraw zagranicznych lub stałych przedstawicieli (ambasadorów) państw o takich samych uprawnieniach,
 • Sekretariat Generalny z sekretarzem generalnym jako organ pomocniczy. 
 • Komisarz Praw Człowieka Rady Europy
 • Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy
Organizacje specjalne w ramach Rady Europy to natomiast m.in.: Jednolity Trybunał Praw Człowieka, Europejskie Centrum Młodzieży, Kongres Gmin i Regionów Europy czy Społeczny Fundusz Rozwoju.

Rada Europy - Wiadomości

Rada Europy - Wideo

 • Arkadiusz Mularczyk o OBWE: Nie pozwoliła sobie na wyrzucenie Rosji

  Piątek, 14 lipca (10:22)
  OBWE jest organizacją w której jest Rosja i jest Białoruś. Ta organizacja, która w przeciwieństwie do Rady Europy nie pozwoliła sobie na wyrzucenie Rosji - mówi wiceminister spraw...
 • Rosja wraca do łask Rady Europy

  Wtorek, 25 czerwca 2019 (16:26)
  Po 5 latach Rosja ponownie otrzymała pełne prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Swój przeciw wyraziła reprezentacja Ukrainy, która zawiesiła swój udział w pracach rady.