Reklama

Reklama

Marek Kuchciński

Marek Kuchciński /Jacek Dominski/ /East News
​Marek Kuchciński to polski polityk. W przeszłości m.in. działacz Porozumienia Centrum, od 2001 roku w kolejnych kadencjach poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także wicemarszałek i marszałek Sejmu. Od października 2022 r. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Marek Kuchciński – wykształcenie i praca zawodowa 

Marek Kuchciński posiada wykształcenie średnie pomaturalne. Po skończeniu liceum studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, lecz nie ukończył tego kierunku. W 1978 r. został absolwentem Pomaturalnego Studium Ogrodnictwa. W młodości był związany z subkulturą hipisów. Od 1979 do 1991 r. prowadził rodzinne gospodarstwo ogrodnicze. 

Od 1989 do 1993 r. był redaktorem naczelnym miesięcznika „Spojrzenia Przemyskie”. Od 1989 do 1992 r. pełnił funkcję wiceprezesa oddziału rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Następnie przewodniczył radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów. Był także korespondentem Radia Lwów. Współpracował również m.in. z „Nowym Państwem”, „Rolą Katolicką” i nowojorskim „Nowym Dziennikiem”. 

Marek Kuchciński – kariera polityczna

Marek Kuchciński pod koniec lat 80. działał w Komitecie Obywatelskim w województwie przemyskim oraz w Krajowym Komitecie Obywatelskim „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W 1989 roku poznał Jarosława Kaczyńskiego. Od 1990 do 1999 r. należał do Porozumienia Centrum. Kierował zarządem wojewódzkim oraz zasiadał w zarządzie głównym tej partii. 

Następnie był radnym Przemyśla i zajął stanowisko wojewody podkarpackiego. W 2001 r. przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości i tworzył struktury PiS na Podkarpaciu. Został przewodniczącym zarządu regionalnego. Wszedł również w skład komitetu politycznego partii. 

W styczniu 2008 r. Marka Kuchcińskiego powołano na wiceprezesa PiS. Dwa lata później został wybrany na wicemarszałka Sejmu z ramienia PiS po śmierci Krzysztofa Putry, który zginął w katastrofie w Smoleńsku. Był też przewodniczącym sejmowej komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a także Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Następnie w 2015 r. został marszałkiem Sejmu, zdobywając 409 głosów. 

Marek Kuchciński został ponownie wybrany do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2019 r. W listopadzie tego samego roku został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2021 r. został powołany w skład Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.W październiku 2022 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra-członka Rady Ministrów, a następnie na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Marek Kuchciński – odznaczenia

Za osiągnięcia kulturalne Marek Kuchciński otrzymał nagrodę Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie, a w 2003 roku został wyróżniony Laurem „Nowin” dla Polityka Roku. W uznaniu wkładu włożonego przez Marszałka Sejmu w rozwijanie relacji polsko-węgierskich został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi. Został też odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności w 2016 r. 

Marek Kuchciński – życie prywatne

Marek Kuchciński jest żonaty po raz drugi. Jego żoną jest Dorota Mech–Kuchcińska. Kuchcińscy są rodzicami trójki dzieci – Julii, Szymona i Ignacego. Wspólną pasją rodziny są górskie wyprawy.

Wiadomości

Wideo